0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Mevzuat ve Yargıtay Kararları

Mevzuat, yürürlükteki yazılı hukuk kurallarının tamamıdır. Türkiye'nin hukuk sistemine göre temel mevzuatı normlar hiyerarşisine uygun olarak sırasıyla anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerdir. Hukuki sorunların çözümünde mahkemelerin başvuracağı birincil kaynak mevzuattır.

Bu bölümde, bazı temel kanunlar madde madde yayınlanmıştır. Her maddede, madde gerekçesi ve maddeyle ilgili Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Mevzuat başlığı altında öncelikle aşağıdaki kanunların maddeleri açıklanmıştır:

  • 1) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK),
  • 2) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK),
  • 3) 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu (HMK),
  • 4) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK),
  • 5) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________