0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Sözlü Tehdit Suçu Cezası Nedir?

Sözlü tehdit suçu ve cezası, 5237 sayılı TCK m.106/1’de şu şekilde düzenlenmiştir:

TCK m.106

1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Sözlü Tehdit Suçu ve Cezası Yargıtay Kararları


Sözlü Tehditin Arda Arda İşlenmesi

(Y4CD-K.2021/3525)

Sanığın, olay tarihinde katılanın çalışmakta olduğu pazar yerine giderek katılanı sözlü olarak tehdit ettikten çok kısa bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek ikinci kez sözlü olarak tehdit etmesi, katılan ve tanık beyanlarına göre iki eylem arasındaki sürenin yaklaşık 10-15 dakika olduğunun anlaşılması karşısında, eylemler arasındaki zaman aralığının kısalığı da dikkate alınarak, hareketlerin kesintiye uğrayıp uğramadığı tartışılmadan ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının ne şekilde oluştuğu açıklanmadan, yetersiz gerekçe ile zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini bozma nedenidir.

(Y4CD-K.2020/13915)

Sanığın, katılanın iş yerinde katılanı sözlü olarak tehdit ettikten çok kısa bir süre sonra hükümet konağında karşılaşmaları nedeniyle ikinci kez sözlü olarak tehdit etmesi, tanık beyanına göre iki eylem arasındaki sürenin yaklaşık 15-20 dakika olduğunun anlaşılması karşısında, eylemler arasındaki zaman aralığının kısalığı da dikkate alınarak, hareketlerin kesintiye uğrayıp uğramadığı tartışılmadan ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının ne şekilde oluştuğu açıklanmadan, yetersiz gerekçe ile zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini, bozma nedenidir.

(Y4CD-K.2021/13184)

Sanığın, önceye dayalı anlaşmazlık nedeniyle olay gecesi mağdurun evinin önüne gidip mağduru sözlü tehdit ettiği ve aynı fiilin devamı niteliğinde kısa zaman aralığında mağdurun telefonuna tehdit içeren mesajlar gönderdiğinin anlaşılması karşısında, sanığın aynı olay bütünlüğünde ve kısa zaman aralığında gerçekleştirdiği tehdit eylemleri nedeniyle koşulları oluşmadığı halde TCK’nın 43/1. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini, bozma nedenidir.

(Y18CD-K.2018/2657)

Sanığın olay günü avukat olan katılanı haciz işleminden önce telefonla arayarak ve haciz işlemi sırasında işlemi yaptırmamak için tehdit etmesi eyleminde, haciz eylemi öncesi telefonla ve haciz işlemi sırasında sözlü olarak tehdit eylemlerinin tek suç oluşturduğu gözetilmeden; sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükümde TCK 43. maddesinin uygulanması suretiyle, sanık hakkında fazla cezaya hükmolunması bozma nedenidir.

Sözlü Tehditin Silahlı Tehditle Birlikte İşlenmesi Halinde Cezası

(Y4CD-K.2020/21583)

Dosya kapsamına göre, sanığın mağduru jiletle tehdit etmesinden kısa bir süre sonra, gıyabında sözlü tehditte bulunmasının, tek suç oluşturtuğu gösterilmeden, koşulları oluşmadığı halde, sanık hakkında TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca fazla ceza tayini, bozma nedenidir.

(Y4CD-K.2019/19702)

Sanığın, katılanı silahla tehdit ettikten kısa bir süre sonra olay yerine tekrar gelerek sözlü tehditte bulunduğunun iddia ve kabul edilmesi karşısında, sanığın eylemleri arasındaki sürenin kısalığı göz önüne alınmaksızın, TCK’nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi, bozma nedenidir.

(Y4CD-K.2020/9709)

Sanığın aynı kasıt, olay bütünlüğü ve zaman diliminde gerçekleştirdiği, sözlü tehdit ile silahlı tehdit eylemlerinin tek silahlı tehdit suçunu oluşturduğu, ve olayda zincirleme suç koşullarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini, bozma nedenidir.

(Y4CD-K.2014/15397)

İlçe merkezinde meydana gelen sözlü tehdit ile 40-45 dakika sonra köy yolunda meydana gelen silahla tehdit eylemlerinin değişik zamanda aynı mağdura karşı işlenmiş zincirleme suç oluşturduğu Mahkeme tarafından kabul edilmesine karşın TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanmaması, bozma nedenidir.

(Y4CD-K.2019/7112)

Sanık ile müşteki … arasında tarla sınır anlaşmazlığı nedeniyle olay tarihinde tartışma çıkması, sanığın müştekiyi önce sözlü, kısa bir süre sonra ise tüfeği alıp müştekinin evine ateş ederek tehdit ettiğinin kabul edilmesi, müşteki …‘ın ifadesinde sanığın kendisini sözlü olarak tehdit ettikten yaklaşık 5 dakika sonra tüfeğini alıp evinin önüne gelerek eve doğru ateş ettiğini beyan etmesi kaşısında, eylemlerin zaman aralığının kısalığı da dikkate alınarak, hukuki anlamda tek fiil niteliğinde olduğu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini, bozma nedenidir.

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS