0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması

CMK Madde 155

(1) Sanığın kanunî temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir.

(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.CMK Madde 155 Gerekçesi

Madde, sanığın yasal temsilcisine duruşma gün ve saatinin bildirileceği ve adı geçenin duruşmaya kabul edilerek isterse dinleneceği hükmünü getirmiştir. Böylece yasal temsilci duruşmanın sonuna kadar hazır bulunmak ve gerektiğinde dinlenmesini istemek hakkına sahip olmaktadır.

İkinci fıkraya göre sanığın eşi, karı ve koca olsun, birinci fıkranın verdiği hakkı kullanabilecektir. Ancak adı geçenlere, bu hakkı kullanabilmeleri için tebligat yapılması gerekmemektedir.


CMK 155 (Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas : 2014/8862 Karar : 2015/4410 Tarih : 10.03.2015

  • CMK 155. Madde

  • Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Olay tarihinde, tarafların idarelerindeki araçları ile meskun mahalde, gündüz vakti ışık kontrollü kavşakta çarpışmaları ve biri nitelikli iki kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayda, Trafik Kazası Tespit Tutanağında katılanın kırmızı ışıkta geçtiğinden bahisle sanığa kusur izafe edilmediği mahkemece 10.06.2013 tarihinde yapılan keşif sonrası düzenlenen raporda ise kırmızı ışık ihlali yapan tarafın kusurlu olduğu bildirilmiş, yine dosya içerisinde bulunan ve … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/224 D.iş numaralı kusur tespitine ilişkin dosyasında yapılan keşif esnasında katılan tanığı olarak dinlenilen … ve …‘ın beyanı doğrultusunda sanığın kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle tam kusurlu olduğu belirtilmiş olup mahkemece bu rapor hükme esas kabul edilerek sanığın bilinçli taksirle yaralama suçundan mahkumiyeti yoluna gidilmiş ise de; 5271 sayılı CMK’nın 217/1 maddesindeki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hakimin vicdani kanaati ile serbestçe takdir edilir” yönündeki düzenleme karşısında … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/224 D.iş numaralı dosyasında dinlenilen … ve …‘ın mahkemece dinlenilmesinden sonra, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi için … İhtisas Dairesinden ya da karayolları trafik fen heyeti veya üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde uzman öğretim görevlilerinden oluşturulacak bilirkişi kurulundan alınacak raporun sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Bozma kararından sonra sanık müdafiine CMK’nın 155. maddesine aykırı olarak duruşma günlerinin bildirilmemesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS