0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Net 7,3 Gram Bonzai Kullanım Sınırları İçindedir

Kriminal rapora göre ADB-FUBINACA niteliğinde ve net 7,3 gram ağırlığında olan maddeyi polis memurlarına göstererek, Audi A3 marka bir araçla aynı maddeden 11.000 TL’lik geleceğini söylediği, daha sonra sanık …‘nun içinde bulunduğu … plakalı Audi A3 marka aracın geldiği, müdahale sonrası sanık …‘nun üzerinden sigara şeklinde şeffaf kağıda sarılı esrar ele geçtiği, aracın kapıları açılarak gözle yapılan kontrolde başka bir suç unsuruna rastlanmadığı, aracın detaylı aranması için talepte bulunulmadığı gibi bu yönde bir arama talimatı da alınmadığı anlaşılmakla; Suç tarihinde, sanık …‘nun üzerinde kişisel kullanım miktarında uyuşturucu madde ele geçirildiği, suça konu uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğunu beyan eden sanığın savunmasının aksine, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında başka bir amaçla bulundurduğuna ve diğer sanık …‘ın bahsettiği ancak ele geçmeyen 11.000 TL’lik uyuşturucu maddenin sanık tarafından teslim edileceğine dair mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sanığın sabit olan eyleminin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturacağı gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek “uyuşturucu madde ticaret yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2021/12923 E. , 2022/4032 K.).

Net 20.5 Gram Bonzai Kişisel Kullanım Miktarının Üzerindedir

Dosya içeriğindeki olay tutanağına göre, uyuşturucu madde satmak için İstanbul iline madde almaya gideceği yönündeki istihbari bilgi üzerine feribottan indiğinde durdurularak aranan sanığın üzerinde iki çıkı halinde toplam net ağırlığı 20.5 gr ADB-FUBINACA sentetik kannobinoid içeren madde bulunması karşısında, suç konusu uyuşturucu maddelerin miktarı, niteliği ve ele geçiriliş biçimine göre, sanığın eyleminin ticaret amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri tartışma ve değerlendirme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilip, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2021/7349 E. , 2022/12078 K.)

49 Gram Bonzai Maddesi Kullanım Sınırının Üzerindedir

(Y10CD-K.2016/3732)

Kolluk görevlilerince evinden çıktığı görülüp takip edilen sanığın montunun cebinde günlük ihtiyacının çok üzerinde net 49 gram sentetik kannabinoid (bonzai) elde edilmesi sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçu ortaya çıktığı gibi, olay tutanağına göre evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin de kolayca bulunabilecek yerlerde olması nedeniyle, sanık göstermese de görevlilerce bulunabileceğinden, olayda sanık hakkında koşulları oluşmadığı halde TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

İhbar Üzerine Yakalanan Bonzai Maddesi

(Y20CD-K.2019/7184)

İhbar üzerine sanığın evinde usulune uygun yapılan aramada 181 adet kilitli poşet içerisinde esrar maddesi, 91 gram bonzai maddesi ve 4 gram da extacy uyuşturucu maddelerinin yakalandığı ayrıca evde uyuşturucu maddeleri paketlemeye yarar poşetlerin de ele geçtiği anlaşılmakla; ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş biçimi, miktarı ve çeşitliliği hep birlikte değerlendirildiğinde, ticari amaçlı uyuşturucu madde bulundurduğu anlaşılan sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir.

16 Paket Şeklinde Yakalanan Bonzai Maddesi

(Y10CD-K.2020/1008)

Suç konusu sentetik kannabinoid (bonzai) türevi uyuşturucu maddelerin, satışa hazır hale getirilmiş hava almayacak şekilde makine ile preslenmiş 16 paket şeklinde ele geçirilmesi, paket sayısının fazlalığı, yakalandığı yer ve zaman, yakalanış biçimi ve sanığın günlük kullanım miktarının çok üzerinde satışa elverişli paketçikler halinde uyuşturucu madde ile yakalanmış olması karşısında; eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun niteliği yanlış değerlendirilerek kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir.

Bonzai Uyuşturucu Maddesi (21 Gram) Uyuşturucu Ticareti Suçu

(Y10CD-K.2020/6340)

Suç tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı teknik yöntemlerle belirlenemeyen ve ikametinde satışa hazır uyuşturucu maddelerden bonzai maddesinin bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine adresine gidilerek kapıyı açması üzerine kimlik tespiti sonrası üstünde uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı sorulduğunda sanığın görevlileri ikametinin yanında bulunan kömürlüğe getirerek rızaen teslim ettiği, kömürlüğün içinde sol tarafta bulunan rafın üstünde kutunun içinde poşet içerisinde üzerinde Jamaican Gold Supreme ibareleri bulunan poşette 9 adet ağzı kapalı, 1 adet üzerinde Jamaican Gold Supreme ibaresi bulunan ağzı açık ve aynı poşette 9 adet beyaz satışa hazır fişek tabir edilen defter kağıdına sarılı bonzai maddesinin uyuşturucu maddelerden THJ-2201 etken maddesini içeren toplam net 21 gr sarı-yeşil renkli bitki kırıntıları olduğunun tespit edilmiş olması karşısında; suça konu uyuşturucu maddelerin paket sayısı, satışa sunulmak üzere hazırlanmış paketçikler halinde bulundurulması, ele geçirildiği yer, zaman ve dosya içeriğine göre; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.

1,3 Gram Bonzai ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma

(Y20CD-K.2019/7273)

Olay tarihinde ev aramasında ele geçen net 1,3 gram sentetik kannabinoid (bonzai) içeren maddeleri sanığın tüm aşamalardaki savunmalarının aksine satma veya başkalarına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin istihbari çalışma dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığından eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.

Bonzai Miktarı Nedeniyle Alt Sınırdan Uzaklaşma

(Y10CD-K.2020/4937)

Sanığın ikamet aramasında ele geçen suç konusu uyuşturucu maddelerin miktarı, bulundukları yerler ile dosyadaki diğer deliller dikkate alınarak; sanığın eyleminin uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturduğu yönündeki tebliğname görüşüne iştirak edilmemiştir. Olayda toplam 265,7 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçmesi karşısında alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayin edilmesi gerekirken eksik ceza tayini bozma nedeni yapılmamıştır.

(Y10CD-K.2018/8283)

Suç konusu 1065 gr. sentetik kannabinoid (bonzai) içeren maddenin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ile 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

4 Gr Bonzai ve 61 Adet MDMA Hap Kullanım Sınırındadır

Şüphe üzerine durdurulup üzerinde suç unsuru olup olmadığının sorulması üzerine, cebinden çıkardığı MDMA içeren 61 adet tablet ile THJ-2201 içeren 4 gramdan ibaret maddeleri, kolluk görevlilerine teslim eden sanığın, bu maddeleri yakalanmasından bir saat kadar önce tanımadığı kişiden kullanmak için aldığına ve ikamet ettiği Balıkesir’e gitmek üzere otogara doğru giderken yakalandığına ilişkin savunmasının aksine, kullanma sınırları içindeki bu maddeleri satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/4313 E. , 2015/32606 K.).

11 Ayrı Pakette 0,4 Gram Bonzai Ticareti Suçu

Olay tarihinde kolluk görevlileri tarafından takibi yapılan ve yakalanacağını anlayan sanığın attığı gazete kağıdına sarılı 11 ayrı paketteki, ekspertiz raporuna göre net ağırlığı 0,4 gram bitki kırıntılarının sentetik kannabinoid grubu uyuşturucu maddelerden ADB-FUBINACA ihtiva eden ve bonzai olarak da bilinen madde olduğunun tespit edilmesi karşısında; sanığın üzerine atılı satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşılmakla, atılı suçtan mahkûmiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile sanığın beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2019/3273 E. , 2020/3254 K.).

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS