Avukat Baran Doğan

Avukat Baran Doğan, 1979/Malatya doğumludur. İstanbul Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosuyla 2002 yılından beri İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır. 2002 yılından itibaren İstanbul Barosu CMK Servisinde aktif olarak görev almış, bir dönem Devlet Güvenlik Mahkemesi bölge sorumluluğu görevini üstlenmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans programında Uluslararası Ceza Mahkemesi, Düşünce ve İfade Hürriyeti alanlarında çalışmalar yapmıştır.

2008-2009 yılları arasında dil eğitimi için İngiltere’ye gitmiş, British Council tarafından akredite edilen Embassy Cess akademisinde ileri derecede İngilizce eğitim sertifikası almıştır.

Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında meslek içi eğitim seminerleri vermiştir. Av. Baran Doğan'ın ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz hukuku ile ilgili verdiği bazı meslek içi eğitim seminerleri şu linkte yer almaktadır: Ceza Hukuku Seminerleri

Av. Baran Doğan, çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak ceza hukuku ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. Ceza hukukunun tüm alanlarıyla ile ilgili yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Avukat Baran Doğan, kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Medeni Hukuk başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Avukat Baran Doğan, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Gizlilik ve Mesleki Sır: 'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.