0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Medeni Hukuk - Miras ve Boşanma Davası

Medeni hukuk, özel hukukun en geniş alanı olup hukuk büromuz medeni hukukun belli konularında faaliyet göstermektedir. Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı , tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi vb. gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır. Miras hukuku sorunlarını çözüme kavuşturan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir.

Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler. Boşanma davası süreci aile hukukunun en önemli sorunlarının yaşandığı temel dava türüdür. Aile hukuku sorunları için vekillik yapan avukatlara da halk arasında boşanma avukatı denilmektedir.

Makalelerimizde medeni usul hukukunu ilgilendiren temyiz ve istinaf konularına da bu başlık altında yer verilmiştir.