0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Ceza Avukatı Nedir?

Türkiye’de ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. İnternette “ceza avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçek dışıdır. Mevzuatta ceza avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak tanıtması da yasal değildir. Ancak, halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği için biz de makalemizde bu kavramları kullanacağız.

Ceza soruşturması veya yargılaması suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.

Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatı vasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.

Ceza Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Ceza davası, suç işlediği konusunda yeterli şüphe olan kişiler aleyhine kovuşturma yapılması için açılan davadır. Ceza davası, ancak Cumhuriyet savcılığı tarafından açılabilir. Müşteki işlenen herhangi bir suç ile ilgili şikayet hakkını kullandığında veya kendiliğinden araştırılması gereken bir suç işlendiğinde Cumhuriyet savcısı soruşturma yaparak kamu davası açmaya gerek olup olmadığını araştırır. Soruşturma konusu suçun işlendiğine dair yeterli şüphe sebepleri ve delil varsa, Cumhuriyet savcısı bir iddianame düzenleyerek asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesi nezdinde ceza davası açar. İddianamede, sanığın suçlandığı fiil ve kanun maddesi belirtilerek yargılanması talep edilir.

Ceza Avukatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular


Bir suç ile suçlandığımda yanımda bir ceza avukatı olmasını isteyebilir miyim?

Soruşturma, suç işlendikten sonra başlayan bir faaliyettir. Polis, Jandarma ve Savcılığın suç işlediğinize dair suçlamasıyla savunma hakkınız da başlar. Suçlamanın tarafınıza yöneltilmesiyle ceza avukatının hukuki yardımından yararlanma hakkınız da doğar. Suçlama yöneltilmeden doğrudan şahsınızın özgürlüğünü kısıtlama yönünde herhangi bir işlem yapılması (örn, yakalama, gözaltına alma, arama işlemi yapılması) halinde de savunma hakkınız doğar ve ceza avukatından hukuki yardım isteyebilirsiniz. Talep etmeniz halinde polis veya jandarma avukatınızın katılımı olmadan ifadenizi alamaz.

Hakkınızda suç şüphesi varsa ceza hukuku anlamında “şüpheli” durumuna geçersiniz. Soruşturma aşamasında, yani suç isnadının yapıldığı andan bir iddianameyle dava açılmasına kadar geçen sürede şüpheli sıfatı devam eder. Ceza avukatı, suç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli veya sanığa hukuki yardım yapabilir. Soruşturma veya kovuşturmanın tüm aşamalarında şüpheli veya sanığı temsilen savunma görevini ifa edebilir.

Ceza avukatı hakkımdaki iddiaları içeren dosyayı inceleyebilir mi?

Ceza avukatının dosya inceleme yetkisi hem Ceza Muhakemesi Kanunu hem de Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan mesleki bir haktır. Bu nedenle hakkınızdaki her türlü işlem evrakını (beyanlar, tutanaklar, görüntü veya kamera kaydı, raporlar vs.) inceleme hakkına sahiptir. Uygulamada her ne kadar avukatların dosya inceleme hakkına sınırlar konulmaya çalışılsa da bu hak savunma hakkının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Ceza avukatının dosya incelemesi ve savunma yapabilmesi için vekaletname gerekir mi?

Ceza avukatının dosya incelemek ve şüphelinin savunmasını yapmak için vekaletnameye ihtiyacı yoktur. Vekaletname, yalnızca dosyada bulunan evraklardan suret almak için gereklidir. Avukat, soruşturma aşamasında savunma hakkınızı kullanmanız için gerekli her türlü işlemi vekaletname olmadan yapabilir. Ceza avukatı, hakkınızda yakalama, gözaltı, tutuklama gibi işlemler yapıldığında tüm haklarınızı (susma hakkı, lehinize olan delilleri toplama hakkı, yakalama, gözaltı gibi işlemlere itiraz hakkı ) öncelikle size anlatacak, daha sonra bu hakları etkin bir şekilde kullanabilmeniz için savunma yapacaktır.

Gözaltındayken ceza avukatıyla görüşebilir miyim? Ceza avukatı hangi aşamalarda savunmama katılabilir?

Suç şüphesi altında olan kişi yakalanmış veya gözaltına alınmışsa ceza avukatı ile kimsenin konuşmaları duyamayacağı ayrı bir avukat görüşme odasında görüşme hakkına sahiptir. Savunma faaliyeti de kişiye suç isnadının yapılmasından itibaren başlar, teknik olarak bu aşamadan itibaren ceza avukatı müvekkilinin savunmasını yapmaya başlar.

Ceza avukatı, şüphelinin kendisine verdiği her türlü bilgiyi meslek sırrı olarak saklamak zorundadır. Avukatlar, avukatlık mesleğini bıraksalar dahi mesleki sırrın saklanması süresiz olup yaşam boyu devam eder. Şüpheli ile avukatı arasında yapılan görüşmede savunmanın çerçevesi tartışılır, şüphelinin en iyi ne şekilde savunulabileceği kararlaştırılır.

Ceza avukatı, polisin (veya başka bir kolluk görevlisinin) ifade alma işlemi sırasında şüpheli ile birlikte hazır bulunur. Avukat, ifade alma işleminde, şüphelinin yerine geçerek sorulara cevap veremez, sadece hukuki yardımda bulunur. Polisin ifade alma işlemi akabinde şüpheli serbest bırakılmazsa, adliyede savcılığa çıkarılacaktır. Savcılık aşamasında da ceza avukatı, şüphelinin savunmasını yapacaktır. Ceza avukatı, tüm aşamalarda şüpheliyle kimsenin duyamayacağı bir şekilde görüşme hakkına sahiptir. Savcılık şüpheliyi serbest bırakmazsa şüpheli, tutuklama veya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilir. Hakim, şüphelinin sorgusunu yaparken avukat da sorgu da hazır bulunur. Şüphelinin sorgusu ve savunması yapıldıktan sonra hakim şüphelinin tutuklanmasına karar verirse, şüpheli cezaevine konulur. Tutuklama kararına 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Tutuklamaya itiraz, kişi özgürlüğünü sınırlayan mahkeme kararlarına karşı ceza avukatı tarafından yapılan en önemli başvuru biçimidir. Avukat, şüpheli veya sanığın özgürlüğünü ilgilendiren tüm işlemlere karşı şüpheliyi temsilen itiraz edebilir.

Ceza avukatı, müvekkili tutuklandığı takdirde kendisiyle cezaevinde konuşulanların duyulamayacağı özel bir mekanda yüz yüze görüşebilir. Cezaevinde görüşme sayısına ilişkin herhangi bir sınırlama olmadığı gibi vekalet ibrazı da gerekli değildir.

Soruşturmanın Gizliliği Ceza Avukatına Karşı da Geçerli midir?

Her soruşturma işlemi kural olarak gizlidir. Ancak gizlilik soruşturmanın tarafı olmayan sujeler açısından geçerlidir. Yani, soruşturmanın gizli olması ceza avukatı tarafından dosyanın incelenmesine engel bir durum değildir.

“Kısıtlama kararı” kavramı ile “soruşturmanın gizliliği kavramı tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Dosyadaki evrakın incelenmemesi için kısıtlama kararı verildiğinde, artık o evrak ceza avukatı tarafından da incelenemez. Ancak, mahkeme tarafından verilen bir kısıtlama kararı yoksa, sadece soruştumanın gizliliği gerekçe gösterilerek ceza avukatı tarafından dosyanın incelenmesi ve örnek alınması engellenemez.

Mahkemede Duruşma Hazırlığı Aşamasında Ceza Avukatı Ne Yapar?

Şüpheli serbest bırakılsa da tutuklansa da suç işlediğine dair yeterli şüphe varsa hakkında Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi veya diğer özel nitelikli suçlara bakmakla görevli mahkemelerde suçlamanın ayrıntılarını içeren bir iddianameyle dava açılır. Mahkeme dava dosyası kendisine gelir gelmez dava dosyasını inceleyerek yapılacak işlemleri, duruşma gününü, dosyada tutuklu sanık varsa tutukluluk hallerine ilişkin kararını içeren “tensip zaptı” adı verilen bir belge düzenler. Ceza muhakemesi hukukunda, mahkemenin yaptığı bu işlemlerin yer aldığı safhaya duruşma hazırlığı safhası denilmektedir. Ceza avukatı, tensip zaptı düzenlenmeden önce bir dilekçeyle iddianamenin iadesini talep edebilir. Talebi kabul edilirse iddianame iade edilir, eksiklikler giderildikten sonra yeniden dava açılır.

Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri Ne Anlama Gelir?

Ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi, ceza yargılamalarında genel görevli iki temel mahkemeden biridir.

Ağır ceza mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakmakla görevlidir. Asliye ceza mahkemesi, diğer mahkemelerin kanunla özellikle görevlendirilmediği diğer işlere bakmakla görevlidir. Ağır ceza mahkemesinin yargılama görevi kapsamında olan bazı suçlar şunlardır:

Sanık Nedir? Hangi aşamadan itibaren sanık olunur?

Dava açıldıktan sonraki aşamada “şüpheli” olan şahıs “sanık” konumuna geçer. Sanık hakkında mahkemede yargılama yapılarak beraat, mahkumiyet veya bunlar dışında hukuki sonuç doğuran bir karar verilecektir. Ceza avukatı yargılamanın tüm aşamalarında sanığı savunacak, gerekli hukuki yardımda bulunacaktır.

Tutuksuz yapılan duruşmalarda sanık sorgusu yapıldıktan sonra duruşmalara katılmak istemeyebilir. Duruşmalara katılmak istemeyen sanık için mahkemeden “duruşmadan vareste tutulma” kararı vermesi talep edilir. Mahkeme sanığın duruşmadan vareste tutulmasına karar verirse sanık yerine sadece ceza avukatının duruşmaya katılımı yeterlidir.

Duruşmalar delillerin tartışıldığı, sanık, müşteki ve tanıkların dinlendiği yargılamanın sözlü bölümüdür. Duruşmada söylenen sözler, talepler, iddia ve savunmalar kural olarak duruşma tutanağına geçirilir. Ceza avukatı, duruşmalarda gerek sözlü gerekse yazılı bir şekilde müvekkilini savunacaktır.

Ceza avukatı, ceza davası müvekkilinin arzu ettiği sonuç dışında karara bağlanırsa, kararı temyiz edecektir. Mahkemede görülen dava karara bağlanıncaya, temyiz aşamasında temyiz incelemesi yapılıp sonuçlanıncaya kadar müvekkilinin savunmasını yapacaktır.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde İlk Duruşma Nasıl Olur?

Ağır ceza mahkemesi, iki üye hakim ve bir başkandan oluşan üç kişilik bir heyetle duruşma yapmaktadır. Ağır ceza mahkemesi duruşmalarında mutlaka savcı da hazır bulunarak yargılamanın her aşamasında alınan kararlara ilişkin görüşünü açıklamalıdır.

Ağır ceza mahkemesinde ilk duruşma genellikle yargılanan kişinin savunmasının alınması ve şikayetçinin şikayetinin dinlenmesiyle geçer. Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar. Mahkeme başkanı, üyeler ve savcılık gerekli gördüğünde olayı açıklığa kavuşturmak üzere taraflara ayrıntılı sorular sorabilir. Aynı şekilde, müşteki veya sanığın savunmasını yapan ceza avukatı da duruşmaya gelen taraflara soru sorabilir.

Tutuksuz Yargılanan Sanık Ceza Alır mı?

Tutuklama, 5271 sayılı Ceza Muhkamesi Kanunu’na göre bir ceza infaz biçimi değil, bir tedbirdir. Yargılanan kişilerin tutuklu olması, yargılama neticesinde mutlaka cezalandırılacakları anlamına gelmediği gibi tutuksuz yargılanan kişilerin ceza almayacağı da söylenemez. Ağır cezada tutuksuz yargılanma bazı sanıklarda “beraat edeceğim” düşüncesi oluşturmaktadır. Ancak, ne ağır cezada tutuksuz yargılanma ne de asliye ceza mahkemesinde tutuklu yargılanma, mahkemelerin dava sonunda vereceği kararı belirleyemez.

Tutuklama kararı, yargılanan kişinin kaçması ve delilleri karartma ihtimali vb. nedenlerle yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi için mahkemenin aldığı önleyici bir tedbirdir. Uygulamada genellikle kanunda yazan katolog suçlar işlenmişse tutuklama kararı verilmektedir. Tutuklu yargılanan kişi yargılama sürecinde savcılık tarafından aleyhine ileri sürülen delillere karşı yapacağı savunma yoluyla veya karşı delil ileri sürerek iddiaların yersiz olduğunu ispat ettiğinde beraat eder. Bir kişinin tutuklu yargılanmasının suçlu sayılacağına dair bir gösterge olduğunu düşünmek Türkiye’ye özgü yanlış bir yerleşik toplumsal algıdır.

Ceza Davalarında Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mudur?

Türkiye’deki hukuk sisteminde zorunlu avukatlığın kapsamı yasayla tanımlanmıştır. Buna göre, yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı tutmak zorundadır. Avukat tutmaya maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar için Barolar tarafından ücretsiz avukat atanır.

Yasa, avukat zorunluluğu arasın veya aramasın, ister müşteki olarak ister sanık olarak bir ceza davasının tarafı olan kişilerin ceza avukatından profesyonel yardım almaları yargılama sürecine daha aktif katılmalarını sağlar. Bir avukattan hukuki yardım almak, yargılama sırasında meydana gelecek usul hatalarını, yanlış anlamaları ortadan kaldırır. Hakkın etkin bir şekilde ileri sürülmesini sağlar.

Ceza avukatı, aldığı ceza davası dosyasını ayrıntılı inceler, dava dosyasında önemli noktalara dair notlar alarak bu bilgileri müvekkili ile paylaşır. Ceza davası dosyasında müvekkili lehine veya aleyhine yer alan her türlü bilgiyi müvekkiline aktarır. Ceza yargılaması tarafların delilleri tartıştığı, gerektiğinde yeni delil sunduğu önemli bir süreçtir. Bu süreçte ceza avukatının hukuki yardımı birçok güçlüğün aşılmasına yardımcı olur.

Her avukat bilir ki bir ceza davası yargılanan kişinin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahaleyle sonuçlanabilecek bir süreç başlatır. Bu nedenle avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı bilgilendirme temelinde, şeffaf bir şekilde yürümelidir.

Ceza Avukatı Delil Toplama Yetkisine Sahip midir?

Deliller maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yarayan en önemli ceza muhakemesi araçlarıdır. Delillere ulaşma olanağına sahip olmak, etkili bir savunma için zorunludur. Ceza avukatı, delil toplama konusunda bazı mesleki haklara sahiptir. Tüm kamu kurumları, avukatın istediği belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Uygulamada, delillerin büyük bir kısmı soruşturma aşamasında savcılık aracılığıyla kovuşturma aşamasında mahkeme aracılığıyla istenmektedir.

Ceza avukatı, müvekkilinin lehine olan ve müvekkili tarafından kendisine verilen veya kendisinin ulaştığı tüm delilleri soruşturma aşamasında savcılığa, kovuşturma aşamasında mahkemeye sunabilir.

Ancak, ceza avukatının delil toplama aşamasında dikkat etmesi gereken önemli bir husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun ihlal edilmeden delil toplanmasıdır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, başkalarına verilmesi TCK m.136’da “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu şeklinde düzenlenmiştir. Avukat, kişisel veri niteliğindeki bazı bilgilere çeşitli yollardan erişebilir. Kullanılan verinin soruşturma ve dava için gerekli olup olmadığı, gerekli olsa bile avukatın erişim hakkı olup olmadığı hassasiyetle değerlendirilmelidir.

Ceza avukatı tarafların yerine beyanda bulunabilir mi?

Ceza davasında olaya dair anlatımı taraflar yapmak zorundadır. Taraflar duruşmaya gelip yaşanan olayı anlattıktan sonra davayı ceza avukatı aracılığıyla takip edebilirler. Yargıç her iki tarafı dinler, diğer delillerle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışır.

Avukat, tarafların yerine geçerek olay anlatımında bulunamaz. Ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için mevcut yargılama sisteminde, olay ile ilgili söyleyecekleri ‘beyan delili’ teşkil edenler olayı doğrudan anlatabilir. Suç işlendiği iddiasıyla açılan ceza davasında yargılama konusu olay ile ilgili beyanda bulunma hak ve ödevi, tanık, sanık, mağdur veya müştekiye aittir. Ancak, ceza avukatı olaya dair beyanları değerlendirebilir, anlatımlardaki çelişkileri, savunduğu tarafın iddiasını doğrulayan argümanları ortaya koyabilmek için beyanları tekrar anlatabilir.

Dava İle İlgili Tebligatlar Ceza Avukatına mı Bizzat Şahsıma mı Yapılır?

Ceza avukatı, müvekkili yerine her türlü yazı ve tebligatı alabilir. Mahkeme veya savcılık da soruşturma ve kovuşturma ile ilgili her türlü tebligatı avukata yapmak zorundadır. Yukarıda açıkladığımız üzere ceza avukatı müvekkili yerine geçip beyanda bulunamaz. Bu nedenle, mahkemede veya savcılıkta müvekkile ait beyanın alınması zorunluluk arzediyorsa tebligat avukata değil, bizzat müvekkile yapılmalıdır. Onun dışındaki tüm işlemlerde tebligatlar ceza avukatına yapılmak zorundadır, aksi taktirde tebligat usulsüz hale gelir. Temyiz, itiraz gibi haklar için taraflara verilen süreler işlemeye başlamaz.

Hükmün İnfazı Aşamasında Ceza Avukatının İşlevi Nedir?

Ceza avukatı, sadece mahkemede savunma yapan bir suje değildir, aynı zamanda mahkeme tarafından verilen hükmün hukuka uygun olarak infaz edilip edilmediğinin de güvencesidir. Cezanın verilmesi yargısal, cezanın infazı ise idari bir süreçtir. İdare mahkeme tarafından verilen cezayı ağırlaştıran müeyyideler uygulayamaz. Mahkeme kararında belirtilen ceza insan onuruna ve infaz hukukuna uygun yerine getirilmelidir. İşte ceza avukatı tüm infaz sürecinin hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisine sahiptir.

İnfaz aşamasında kanunların yanlış yorumu nedeniyle birçok hak kaybı yaşanmaktadır. Örneğin, Türkiye’de son dönemde sık sık denetimli serbestlik yasası ve açık cezaevine geçiş şartları değişmektedir. Ceza avukatı, hükümlü müvekkilinin haklarını infaz aşamasında da koruyarak etkin bir hukuki yardım yapmaktadır. Özellikle, infaz aşamasında koşullu salıverilme sürelerinin doğru belirlenip belirlenmediği, açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlikten yararlanma hakkının kazanılıp kazanılmadığı, cezanın infazı aşamasında hükümlüye disiplin cezası verilmişse, disiplin cezasının hukuka aykırı olup olmadığı ceza avukatı tarafından değerlendirilir ve gerektiğinde itiraz edilir.

Ceza Avukatlarının Ücretleri Ne Kadardır? Nasıl Belirlenir?

İstanbul’da ceza avukatının ücretini etkileyen faktörler şunlardır:

  • Ceza avukatları ücretlerini genellikle ceza davasının mahiyetine göre belirler. Örneğin, kasten öldürme suçu ile nitelikli dolandırıcılık suçu yargısal işlemler bakımından oldukça farklı suç tipleridir. Suçun mahiyeti aynı zamanda ceza avukatının ücretini de belirleyen bir faktördür.

  • Ceza davasının ne kadar süreceği de avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemi vardır. Bazı ceza davaları tek celsede sonuçlanırken bazıları senelerce sürmektedir. Özellikle, İstanbul gibi ceza davalarının yoğun olduğu kentlerde duruşma aralıkları oldukça uzundur. Her davanın kendine özgü bir yargılama süreci olacağından ceza avukatı ücretini yargılamanın uzunluğunu da dikkate alarak belirler.

  • Ceza davasının işlem yoğunluğu da avukatlık ücretini belirleyen temel faktörlerden biridir. Dosyadaki sanık veya şikayetçi sayısı, keşif, tanık dinlenmesi, bilirkişi incelemesi, kamu veya özel kurumlarla yazışma yapılması vb. birçok işlem İstanbul ceza avukatlarının ücretlerini etkilemektedir. Örneğin, hakaret davaları her ne kadar basit nitelikte davalar olarak görülse de, bazen tanık sayısının çokluğu veya bilişim sistemlerinin kullanılmış olması, tarafların iddia ve savunmalarında delilleri çeşitlendirmesi hallerinde, hakaret suçu nedeniyle açılan ceza davası ciddi emek gerektiren bir davaya dönüşür.

  • Avukatın mesleki açıdan ceza hukukunda uzmanlaşıp uzmanlaşmadığı da ceza avukatının ücretini belirleyen temel kriterlerdendir. Daha önce de açıkladığımız üzere, Türkiye’de avukatlıkta uzmanlık yasal alt yapıya sahip olmadığından “uzman ceza avukatı” şeklinde bir alan da yoktur. Ancak, avukatlar dava tercihlerine göre uygulamada uzmanlaşabilmektedir. Uygulamada, İstanbul ceza avukatı sayısı en çok olan kenttir. Uygulamada kendilerini “uzman ceza avukatı” olarak gören avukatlar uzmanlık alanına göre daha fazla ücret isteyebilmektedir.

En iyi ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi söylemlere itibar etmeli miyim?

Yazımızın ilk paragrafında da anlattığımız üzere Türkiye’de avukatlık mesleği branşlaşmış değildir. Bu nedenle, en iyi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi tanımlamalar bir gerçeği ifade etmez. Bu söylemler halk dilinde yerleşmiş olmasına rağmen avukatlık mesleğinde herhangi bir karşılığı yoktur. Ceza avukatı, ilgilendiği ceza davasını avukatlık meslek kurallarına göre takip eder. Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz üzere, ceza soruşturma ve davalarını takip eden avukata ceza avukatı dememizin nedeni anlaşılır olma kaygısıdır. Yoksa, avukatlık mesleğinin “en iyi ceza avukatı” , “uzman ağır ceza avukatı” gibi sıfatlarla tanımlanması uygulamanın meslek etiğine de aykırı gelişmesine yol açar.

İstanbul’da Ceza Avukatı Sayısı Daha mı Fazladır?

İstanbul’da ceza avukatı sayısı diğer illere göre daha fazladır. Bu durumun en temel nedeni, İstanbul’da işlenen suç sayısının çeşitliliğidir. Son yıllarda bilişim sistemlerinin gelişmesiyle 5237 sayılı TCK’nın her maddesinin ihlaline ilişkin ceza davaları İstanbul adliyelerinde açılmaktadır. Örneğin, sosyal medya üzerinden işlenen bilişim suçları veya özel hayata karşı suçlar son dönemlerde oldukça artmıştır.

Ceza avukatı olarak çalışmak, farklı suç tiplerine ilişkin yargılamalar ve adliye sayısının fazlalığı nedeniyle belli bir mesleki tecrübe kazandırmaktadır. Ancak, avukatlar, ister ceza avukatı olarak isterse başka bir mesleki alanda faaliyet yürütsün, avukatlık mesleğinin temel parametreleri olan okumak, araştırmak, yazmak, mevzuatı ve güncel yüksek mahkeme kararlarını takip etmek savunma faaliyetinin işlevsel yerine getirilmesine katkı sunacaktır.

Türkiye veya İstanbul Ceza Avukatı Listesi Var mıdır?

Tüm avukatlar, bürolarının bulunduğu ilin barosuna kayıtlı bir şekilde mesleki faaliyet yürütürler. Bir baroya kaydolduktan sonra Türkiye’nin her yerinde avukatlık yapma yetkisi elde edilir. Örneğin, İstanbul’da bürosu bulunan tüm avukatlar İstanbul Barosuna kaydolmak zorundadır.

Avukatlar baroya sadece “avukat” ünvanı ile kaydedilir. Barolarada ayrı ceza avukatı listesi tutulmaz. Mevzuatta uzmanlaşma olmadığı için barolarda da uzman ceza avukatı gibi ünvanların yer aldığı avukatlık listeleri tutulmaz. Özellikle internet ortamında bazı web sitelerinin en iyi uzman ceza avukatları listesi yayınladığı görülmektedir. Bir avukatın iyi olup olmadığını veya mesleğinde uzman olup olmadığını belirlemenin standart herhangi bir ölçüsü yoktur.

Bakırköy Ceza Avukatı Bulmak İçin İyi Bir Lokasyon mudur?

Bakırköy ceza avukatı veya başka bir avukatlık branşı için bir merkez konumunda değildir. Bakırköy adliyesi nedeniyle ceza avukatlarının da sadece Bakırköy ilçesinde faaliyet gösterdiği gibi yanlış bir algı oluşmaktadır.

İstanbul veya Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bir avukatın mesleki kariyeri, ceza hukuku alanında yazdığı makale sayısı, mevzuata ve güncel yargıtay kararlarına hakim olup olmadığı, ceza davası konusunda kendisini yetkinleştirip yetkinleştirmediği lokasyondan bağımsız bir şekilde avukatın kişisel yetenek ve çabasına kalmış bir konudur. Bu nedenle Bakırköy ceza avukatı aramak veya “en iyi ceza avukatı İstanbul’da bulunur” demek pratik karşılığı olan bir yaklaşım değildir.

Ağır Ceza Avukatının Mesleki Faaliyetinin Özellikleri, Sır Saklama ve Gizlilik

Ceza davası veya soruşturmasına muhatap olan kişiler kendileri hakkındaki süreçlerin belli bir gizlilik içinde devam etmesini isterler. Gizlilik talebi, savunma hakkı ile doğrudan bağı olan ağır ceza avukatı tarafından da hassasiyetle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ağır ceza avukatı, kendi hukuk bürosunda çalışan herkese gizlilik konusunda mutlaka eğitim vermelidir.

Meslek sırrı, avukatlık bürolarının dikkat etmesi gereken en önemli meslek ilkelerinden biridir. Ağır ceza avukatı da müvekkiliyle ilgili kişisel bilgilerini veya savunmanlık yaptığı davayla ilgili bilgileri sır olarak saklama yükümlülüğündedir. Sır saklama yükümlülüğü tüm özel ve tüzel kişilere karşı geçerlidir. Sır saklama yükümlülüğü polis, jandarma, savcılık vs. gibi kurumlara karşı da geçerlidir. Kamu kurumlarına karşı müvekkili aleyhine yürüyen bir soruşturma veya ceza davası ile ilgili hiçbir bilgiyi vermemelidir. Ağır ceza avukatının sır saklama yükümlülüğü, avukatlık mesleğini bıraksa dahi ölünceye kadar devam eder.

Ceza avukatları, avukatlık mesleğinin en netameli alanlarından birinde çalışmaktadır. Bu alan, avukatın özel ve sosyal hayatı ile iş hayatı arasında bir düzen ve disiplin oluşturmasını zorunlu kılar. İnsanlar bir soruşturma veya ceza davasına muhatap olduklarında ceza avukatının hukuki yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle ceza avukatları, müvekkilleri hakkında herhangi bir zamanda yapılan ve aciliyet arz eden soruşturma işlemleri ile uğraşmak zorunda kalabilmektedirler. Ceza avukatlarınin iş akışının düzensizleşmesine karşı önlem alması ve acil soruşturma işlemleri için hazırlıklı olması gerekir. Yukarıda ifade ettiğimiz bazı soruşturma işlemleri gece vakti dahi yapılabilmektedir. Bu nedenle ağır ceza avukatı olmak, kişinin mesleğine uygun bir yaşam tarzı edinmesini gerektirir.

Ağır ceza avukatı, bir ülkede işlenen en önemli suçlara dair davalarda savunma görevini yapan kişidir. Ağır ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yapılan ceza hukuku müdahalesinin, hukuk devleti ilkelerine ve kanuna uygun yapılmasını temin etmek için donanımlı olmalıdır. Ağır ceza avukatı, güncel hukuki gelişmeleri anı anına takip ederek mevzuattaki gelişmelerin yargılamaya olası etkilerini de müvekkili olan sanık veya mağdurun savunma hakkı çerçevesinde değerlendirmelidir.

Ceza avukatı, savunma fonksiyonu ile temel hak ve özgürlüklere yanlış yapılan müdahaleleri önleyerek hukuk devletinin ve özgürlüklerin gelişimine önemli bir katkı sunar.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS