Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir?

Tensip zaptı, diğer bir deyişle tensip tutanağı; davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip zaptı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır.

UYAP veya E-devlet üzerinde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ibaresi, mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediğini, yapılacak işleri veya duruşma gününü belirleyen “tensip zaptı” adlı tutanağı hazırladığını gösterir.

Hukuk Davalarında Tensip Zaptı Hazırlanması

Hukuk davalarında (boşanma davası, tazminat davası, miras, alacak, tapu iptal davası vb.) düzenlenen tensip zaptı davanın gidişatını önemli ölçüde etkiler. Mahkeme tensip zaptı ile;

  • Davanın taraflarının birbirlerinin dilekçelerine cevap süresi içinde cevap verebileceklerini,

  • İlk duruşmaya kadar toplanması gereken delillerin toplanmasına,

  • Tarafların her türlü delillerini bildirmesinin istenmesine,

  • Tarafların veya üçüncü kişilerin yapması gereken başkaca bir yükümlülük varsa bu durumun kendilerine bildirilmesine,

karar verir.

Hemen belirtelim ki, delillerin gösterilmesi için tensip zaptı ile verilen süre bağlayıcı değildir. Yargılamanın tensip zaptı düzenlenmesinden sonraki aşamalarından biri olan ön inceleme aşamasında dahi delillerin bildirilmesi mümkündür.

Hukuk davalarında basit yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde (İş Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İcra Mahkemeleri vb.) tensip zaptı hazırlanması ile birlikte duruşma günü de belirlenmektedir. Ancak, yazılı yargılama usulünün uygulandığı mahkemeler (Aile Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi vb.) öncelikle tarafların karşılıklı dilekçelerini birbirine göndererek bir tarafın dilekçesinin diğer tarafça cevaplanmasından sonra duruşma günü belirlemektedir. Basit veya yazılı yargılama usullerinden hangisi uygulanırsa uygulansın, her iki halde de duruşma gün ve saati belirlendikten sonra, taraflar davetiye ile duruşmaya çağrılır.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı (Tutanağı)

Tüm ceza mahkemeleri şüpheli hakkında düzenlenen iddianameyi kabul ettiklerinde, ilk duruşmaya kadar yapılacak işlemleri belirlemek ve şikayetçi ile sanığı duruşmaya çağırmak üzere bir tensip zaptı hazırlar. Sanık tutuklu ise tensip zaptında sanığın cezaevinden getirtilmesi için yazı yazılır. Tensip zaptı ile ayrıca varsa tanıklar, bilirkişiler ve işlem tutanağı imzacıları (örneğin, yakalama veya arama tutanağını imzalayanlar) gibi kişiler de duruşmaya çağrılır.

Ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır.

Tensip Zaptı Aşaması Ne Kadar Sürer?

Tensip zaptı, esasen mahkemenin duruşmaya yaptığı hazırlıkları içerir. Hukuk davalarında birkaç günde tensip zaptı hazırlanır. Ceza davalarında iddianamenin kabulü süreci de bulunduğundan, tensip zaptının düzenlenmesi iddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra 15-20 günü bulmakatadır.

Tensip Zaptı Hazırlandı Duruşma Günü Verilmedi İbaresi Ne Anlama Gelir?

Tensip zaptı ile duruşma günü verilmemesi halinde duruşmaya hazırlık işlemlerinin sürdüğü anlamına gelir. Mahkeme tensip zaptının hazırlayıp yapılması gereken işlemleri yapmakta, ancak dosya duruşma yapmak için olgunlaşmadığından duruşma günü vermemektedir. Duruşma günü verilmemesi daha çok yazılı yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde (Aile Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi vb.) söz konusu olmaktadır.

Tensip Zaptı Kaç Günde Gelir?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra yaklaşık 1 ay içinde PTT vasıtasıyla ilgilisine tebliğ edilmektedir.

Tensip Zaptından Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Tükiye’de duruşma (mahkeme günü) aralıkları oldukça uzundur. Tensip zaptı hazırlandıktan yaklaşık 3 ay sonra ilk duruşma yapılmaktadır. Bazı mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak bu süre 5 aya kadar çıkabilmektedir.

Ceza Davası Tensip Zaptı Örneği


Hukuk Davası Tensip Zaptı ÖrneğiAvukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS