Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu Nedir? (TCK 105)

Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesiyle meydana gelir. (TCK m.105). Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olduğundan facebook üzerinden paylaşım yapma, twitterdan tweet atma veya whatsapp üzerinden mesaj atmak şeklinde internet üzerinden birbirinden farklı şekillerde ve çok çeşitli platformlar kullanılarak işlenebilir. Örneğin, whatsapp üzerinden görüntülü arama esnasında mağdura yönelik “vücudun harika, seni arzuluyorum” şeklinde sözler sarf etmek cinsel taciz suçuna vücut verir.

Cinsel taciz suçu; instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp vb. uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail (e-posta) göndermek gibi başka sayısız yöntemle de internet üzerinden işlenebilmektedir. İnternet üzerinden işlenen her türlü cinsel taciz suçu TCK m.105/1-2-d hükümleri gereği cezalandırılacaktır:

TCK m.105

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu, mağdura yönelik ahlak temizliğine aykırı söz ve davranışlar sergilenmesiyle meydana gelir. İnternetten veya sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, daha fazla ceza gerektiren nitelikli cinsel taciz suçu olup fail TCK 105/1-2-d maddesinde düzenlenen “posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” cinsel taciz suçu nedeniyle 9 aydan 4,5 yıla kadar cezalandırılacaktır. Elektronik haberleşme araçlarının kapsamına her türlü sosyal medya, uygulama veya internetten diğer yöntemlerle (örneğin, e-posta) yapılan yazışma girmektedir.

İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçuna vücut veren hareketlere bazı örnekler şunlardır:

 • Cinsel amaçlı “el hareketi yaparak” bunu internet veya sosyal medya üzerinden göndermek,

 • Cinsel bir hisle “öpücük atma” ,

 • Cinsel ilişki teklif etme,

 • Cinsel organını gösterme,

 • Mağdura yönelik “sevişelim mi”, “sevişmek ister misin” şeklinde sözler sarfetmek,

 • İnternetten cinsel amaçla laf atmak, sözlü taciz (fıstık, prensesim vs.),

 • İnternetten veya sosyal medya üzerinden “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” şeklinde sözler sarfetmek,

 • İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb. gibi cinsel amaçlı sözler söylemek.

Özellikle belirtelim ki, internet üzerinden çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçu sırasında mağdur çocuğun görüntüsünün kaydedilmesi ayrıca müstehcenlik suçu hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Örneğin, internet üzerinden bir uygulamadan görüntülü arama yapıp mağdur çocuğuun soyunmasını istedikten sonra mağdur çocuğun çıplak görüntülerini telefona veya bilgisayara kaydeden fail, hem cinsel taciz suçu nedeniyle (TCK m.105/2-d) hem de müstehcenlik suçu (TCK 226/3) nedeniyle cezalandırılacaktır.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, süreklilik arz edecek mahiyette de olabilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut/belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir.

İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu şu şekillerde işlenebilir:

 • Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmak suretiyle,
 • E-mail (e-posta) göndermek,
 • Whatsapp/Telegram mesajları, Whatsapp/Telegram gruplarına gönderilen mesajlar,
 • İnternet üzerinden yapılan konuşmalar veya görüntülü görüşmeler sırasında cinsel amaçlı sözler veya davranışlar sergilemek,
 • İnstagram, twitter, facebook vb. sosyal medya hesaplarından DM (Direct Message) yoluyla mesajlaşma.

Örneğin, mağdurun instagram üzerindeki resmini görüp “vücudun harika, seni çok beğendim, tanışalım” şeklinde mesaj atan fail, intermetten TCK m.105/1-2-d gereği cezalandırılacaktır.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Şikayet ve Zamanaşımı

İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu TCK m.105/2-d maddesinde düzenlendiğinden takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Soruşturma, savcılık tarafından resen yapılır. Şikayetten vazgeçme, kamu davasının düşmesine yol açmaz. Mahkeme, yargılamaya devam ederek hükmünü verir.

İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail hakkında, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde suç dava zamanaşımına uğrar.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunda Uzlaştırma

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1).

Cinsel taciz suçu, genel olarak uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir. Sosyal medya (instagram, facebook, twitter vs.) veya internetten işlenen cinsel taciz suçu da uzlaştırma kapsamında değildir.

İnternetten Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir.

İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilir.

Cinsel Taciz Suçu Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. İnternet ve sosyal medya youyla cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü

İnternetten veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

İnternetten veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, daha fazla cezayı gerektiren hal olarak TCK m.105/2-d maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun basit halinde basit yargılama usulü uygulanırken, intermet veya sosyal medya üzerinden nitelikli cinsel taciz suçunda genel yargılama usulü uygulanmaktadır.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Kimliği belli veya belirlenebilir hesaplar, cihazlar veya uygulamalar üzerinden yapılan cinsel tacizlerin ispatı kolaydır.

Failin tam olarak belirlenemediği hallerde bazı araştırmalar yapılması gerekmektedir. Failin sosyal medya hesabı üzerinden IP adresinin araştırılarak bulunması ve IP adresi üzerinden failin gerçek adresine ulaşabilmek en kolay yoldur. Ancak, twitter, instagram, facebook gibi şirketler kullanıcıların IP adreslerini soruşturma makamlarıyla paylaşmamaktadır. Ancak, hesabın kime ait olduğu bazı verilerle ortaya konulabiliyorsa ilgilinin cezai sorumluluğu doğmaktadır.

Özellikle sosyal medya hesabı ile ilgili kolluk tarafından açık kaynak araştırması yapılarak şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan genel bir yöntemdir.

Polis, bu tarz suçların faillerini sosyal medya hesapları üzerinde araştırmalar yaparak bulmaya çalışmaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinde el ettiği dataları emniyette bulunan datalar ile kıyaslayarak faili bulmaya çalışmaktadır. Örneğin, sosyal medya hesaplarına kaydedilen cep telefonlarının belli hanelerine ulaşılabilmektedir. Yer, zaman ve sosyal medya hesabından elde edilen diğer bilgiler kullanılarak elde edilen birkaç haneli cep telefonunun kime ait olduğu bulunmaya çalışılmaktadır.

Bazı durumlarda polis suçun faili olup olmadığı tam olarak tespit edilemeyen bazı kişilere ulaşmaktadır. Bu durumda, şüpheli bu şahısların bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konularak bu materyallar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak fail tespit edilmeye çalışılmaktadır. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb. materyaller de önemli delil elde etme araçları olabilmektedir.

İnternet veya Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları


Whatsapp Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

Sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; kurulan hükümde cezanın TCK’nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi - Karar : 2021/29433).

Facebook Üzerinden Cinsel Taciz Suçu Cezasının Belirlenmesi

Sanığın, mağdura yönelik 2014 yılı Temmuz ayında başlayan cinsel taciz eylemlerini, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesaplardan mesaj göndermek suretiyle gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanığa hükmedilen cezada, 6545 sayılı Kanunun 61. maddesi ile değiştirilen ve suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 105/2-d madde, fıkra ve bendi gereğince ½ oranında artırım yapılması gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde cinsel taciz suçundan dolayı eksik ceza tayini bozma nedenidir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi - Karar : 2019/7225).

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, bilirkişi raporları, savunma ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın, kendisini bayan ismiyle tanıtarak arkadaş olduğu on bir yaşındaki mağdureye olay günü internet üzerinden cinsel içerikli yazılar göndermesi eyleminin mağdurenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyip, bedensel temas içermemesi sebebiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek suç tarihi itibarıyla lehe sayılan 6545 sayılı Kanun değişikliğinden önceki 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesine göre mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-Karar: 2021/4103).

Şantaj Suçu ile Cinsel Taciz Suçunun Birlikte İşlenmesi

Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, ikrar içerikli savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, suç tarihinden önce sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olduğu on dört yaşındaki mağdure ile internette görüntülü konuşmaya başlayan sanığın, bu ortamda soyunmasını istediği mağdurenin olumsuz yanıt vermesi üzerine şantaj içerikli sözler sarf ederek herhangi bir kayıt işlemi yapmaksızın bilgisayar kamerası açıkken soyunmasını sağlamaktan ibaret eyleminin şantaj suçunun yanı sıra fiziksel temas içermemesinden dolayı suç tarihi itibarıyla lehe sayılıp, 6545 sayılı Kanun değişikliğinden önceki 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi -Karar: 2021/3400).

İnternet Üzerinden Cinsel İçerikli Yazışma ve Cinsel Organ Gösterme

Katılan mağdurun aşamalardaki anlatımları, mahkemenin kabulü ile tüm dosya içeriğine göre, sanığın değişik tarihlerde on üç yaşındaki katılan mağdura yönelik internet üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yapma ve msn üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme sırasında cinsel organını gösterme şeklindeki eylemlerinin katılan mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyip bedensel temas içermemesi sebebiyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-Karar: 2020/5046).

İnternetten Cinsel Taciz Suçu ile Müstehcenlik Suçunun Birlikte İşlenmesi Suçu

Sanığın internet üzerinden tanıştığı yaşı küçük katılan ile görüntülü olarak yaptığı görüşmelerde katılana kendi cinsel organını göstermesi ve katılanın da kendi cinsel organına dokunmasını sağlaması ile elde ettiği katılana ait müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolaması şeklinde gerçekleşen eyleminin hem TCK’nın 226/3. maddesinde düzenlenen müstehcenlik, hem de aynı Kanunun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçlarını oluşturduğu ve TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı gereğince sanığın daha ağır olan müstehcenlik suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca cinsel taciz suçundan da hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 18. Ceza Dairesi-Karar: 2020/5568).

İnternet Üzerinden “Sana Aşığım” Demek Suretiyle Cinsel Taciz Suçu

Suça sürüklenen çocuğun müştekiye internet üzerinden “sana aşığım, gece gündüz seni düşünüyorum, sen benim çocuklarımın annesi olman lazım” şeklinde mesaj atmak suretiyle rahatsız ettiği şeklinde iddia ve kabul olunan olayda, eylemin, TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2020/3102).

Yaşı Küçük Mağdurenin Kamera Karşısında Soyunmasını Sağlamak Suretiyle Cinsel Taciz Suçu

Sanığın, internet üzerinden irtibat kurduğu on bir yaşındaki mağdureye kendisini kız çocuğu olarak tanıtmak suretiyle kandırıp cinsel içerikli görüşmeler yaptığı ve onu ikna ederek kamera karşısında soyunmasını sağladığı olayda, herhangi bir görüntü kaydı ile depolama işleminin de yapılmadığı nazara alındığında mevcut haliyle bedensel temas içermeyen eylemlerin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek 5237 sayılı TCK’nın 105/1, 43. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekirken, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi Karar: 2020/173).

Mesaj Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

Katılanın okula gitmek için her gün kullandığı otobüs firmasında muavin olarak çalışan sanığın, katılanın cep telefonu numarasını, isim ve soyismini çalıştığı firmanın veri tabanından temin ederek katılana facebook adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığla arkadaşlık teklifi görderdiği, katılanın ise bu teklifi reddetmesi nedeniyle katılana whatsapp uygulaması aracılığıyla mesaj atması sonrasında katılanın bu kezde uygulama ile sanığı engellemesi üzerine sanığın cep telefonundan “Amk ben sana insan gibi msj attım sen engelledin simdi numarani dagitmam mi senin” ve “Neyse siliyorum simdi numarani o göğüslerini gösteriyorsun ya millete yapma onu özgecan gibi almasinlar seni aşağıya” şeklinde mesaj attığı iddia ve kabul edilen olayda, sanığın sübut bulan eylemlerinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi Karar: 2019/8344).

İnternetten Zincirleme Cinsel Taciz Suçu

Katılan beyanı, sanık savunmaları, tanık anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, değişik tarihlerde katılana cinsel amaçla … göndermesi, mail atması, onu takip ederek ‘Dünyanın en güzel kadını, sana sırılsıklam aşığım, seni görmek istiyorum.’ demesi ve facebook profilinde yer alan paylaşımların altına ‘Beğendim, hoşuma gitti.’ gibi mesajlar yazması şeklindeki eylemlerinin, bir bütün halinde zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde cinsel taciz ve kişilerin huzun ve sükununu bozmak suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-Karar: 2019/8740).

İnternetten Çocuğa Karşı Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz Suçu

Sanık hakkında zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Mağdurların aşamalardaki beyanları, savunma ve tüm dosya içeriği nazara alındığında olay günü kendisini kadın şarkıcı olarak tanıtan sanığın, internet ortamında tanıştığı on beş yaşından küçük mağdurelerle yaptığı sohbet sırasında kıyafetlerini çıkarmalarını isteyip, yarı çıplak halde izlemek şeklindeki eyleminin bedensel temas içermemesi nedeniyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-Karar: 2020/4718).


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS