0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, şahıslar arasında "borç ilişkisi" şeklindeki hukuki ilişkileri inceleyen bir özel hukuk alanıdır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre, borcun kaynakları üç temel kategori olarak düzenlenmiştir:

Borclar hukuku, borcun doğumu, devri, sona ermesi, cezai şart (ceza koşulu), borcun zamanaşımına uğraması, alacağın temliki vb. sayısız borç ilişkisinden kaynaklanan hukuki sorunların tanzim edildiği bir hukuk alanıdır.

Maddi ve manevi tazminat davası da genel esaslarını borçlar hukukundan alan bir dava türüdür.