Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İddianamedeki Yanlış Suç Tarihi Nasıl Düzeltilir?

İddianamede suç tarihinin yanlış yazılması, özellikle özel hukuk uyuşmazlıklarıyla bağlantılı ceza davalarında şikayetçi veya sanık açısından hak kayıplarına neden olmaktadır.

İddianamede yanlış yazılan suç tarihi, ceza mahkemesine bir dilekçeyle talepte bulunularak düzeltilebilir. İddianamedeki suç vasfının yanlış yazılmış olması ek savunma yoluyla giderilebilecek bir eksikliktir. Ancak, suç tarihinin iddianamede yanlış yazılmış olması halinde, mahkeme, sanığa ek savunma hakkı vermeden dahi gerekli düzeltmeyi yapabilir.

İddianamedeki Suç Tarihinin Düzeltilmesi Dilekçesi Örneği


İSTANBUL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No : 2017/….

TALEP EDEN MÜDAHİL : M.R.

VEKİLİ : Avukat Baran Doğan

D. KONUSU : Şikayet dilekçesi üzerinde yazan başvuru tarihinin sehven suç tarihi olarak yazılması nedeniyle iddianamedeki suç tarihlerinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde görülmekte olan ceza davasının iddianamesinde suç tarihi sehven şikayet dilekçemizi savcılığa sunduğumuz 26.09.2016 tarihi olarak yazılmıştır. Suç tarihinin yanlış yazılmış olması, suçun 01.11.2015 tarihinde açtığımız boşanma davasından sonra işlendiği gibi yanlış bir sonuca nyol açamaktadır. Bu durum suç vakıasının aile mahkemesinde açılan boşanma davasında ileri sürülememesine ve müvekkilin hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.

Özel hayatın gizliliği suçunun tarihi ile haberleşmenin/konuşmaların gizliliğini ifşa suçunun işlenme tarihleri birbirinden farklıdır. Dosyadan da net olarak anlaşılacağı üzere suç tarihleri şöyledir:

  • Özel Hayatın Gizliliği Suçu Açısından Suç Tarihi: Mevcut dosyamızda soruşturma aşamasında alınan 02.05.2017 tarihli bilirkişi raporunun 1. sayfasından ve diğer her sayfada görüleceği üzere dava konusu ses kayıtlarının yapıldığı tarihler; 15.05.2015, 03.09.2015, 20.10.2015, 21.10.2015, 27.10.2015 tarihleridir. Nitekim, sanık avukatının aile mahkemesine verdiği ve dosyada mevcut dilekçede de açıklandığı üzere son ses kaydının alındığı tarih 27.10.2015 tarihidir. Bu nedenle özel hayatın gizliliği suçu açısından suç tarihinin “15.05.2015 – 27.10.2015 tarihleri arası” olmak üzere düzeltilmesini talep ediyoruz. Nitekim, sanık da beyanında eşinin giderken telefonu bırakması nedeniyle kayıtları öğrendiğini, 31.05.2017 tarihli dilekçesiyle de evlilik içindeki vakıaları anlatmıştır. Müvekkil beyanında 2015 yılının Ekim ayına kadar telefonu kullandığını beyan etmiştir. Müvekkilin evden ayrılıp babasının evine gitme tarihi 28.10.2015’tir. Bu durum suç tarihini net bir şekilde ortaya çıkartmaktadır.

  • Konuşmaların Dinlenmesi/Haberleşmenin Gizliliğini İfşa Suçunun Tarihi: Sanık vekili 18.04.2016 tarihli dilekçesinin ekinde ses kayıtlarını İstanbul 4. Aile Mahkemesinin 2014/….esas sayılı dosyasına ibraz ederek ifşa etmiştir. Bu nedenle bu suç açısından suç tarihi 18.04.2016 olarak kabul edilmelidir.

SONUÇ ve İSTEM :

  • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu açısından suç tarihinin “15.05.2015 – 27.10.2015 tarihleri arası” olarak düzeltilmesini talep ediyoruz.

  • Konuşmaların dinlenmesi/haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu açısından suç tarihinin 18.04.2016 olarak düzeltilmesini talep ediyoruz.18.01.2018

Müdahil Vekili Avukat Baran Doğan


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS