0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, aile hukuku uyuşmazlıklarını hukuki danışmanlık veya dava yoluyla çözen avukatlara halk arasından verilen isimdir. İnternette “boşanma avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçek dışıdır. Mevzuatta boşanma avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Boşanma davalarına giren avukatların kendini boşanma avukatı olarak tanıtması da yasal değildir. Ancak, halk arasında boşanma davalarına giren avukatlara kimi zaman boşanma avukatı denildiği görülmektedir. Biz de makalemizde daha anlaşılır olmak için boşanma avukatı kavramını kullanacağız.

Halk arasında kullanılan boşanma avukatı deyimi, dünyadaki birçok hukuk sisteminde özel bir uzmanlık alanı kanunlarda yer almaktayken Türkiye hukuk sistemi mevzuatında henüz böyle bir düzenleme yoktur.

Boşanma avukatları yerine kimi zaman “aile avukatı” deyimi de kullanılmaktadır. Ancak, “aile avukatı” kavramı halk arasında “boşanma avukatı” deyiminden daha geniş bir şekilde, bir ailenin her türlü hukuki sorunları ile ilgilenen avukatı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Aile hukuku, Medeni Kanun’da kendine özgü kanuni düzenlemeleri olan oldukça genişbir özel hukuk alanıdır. Boşanma avukatı genel olarak şu dava veya işlere bakar:

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
  • Boşanmada mal paylaşımı davası,
  • Evlilik sözleşmesi,
  • Evlenmeden önce mal rejimine dair yapılacak her türlü sözleşme,
  • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası
  • Çocukların velayetine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Nafaka taleplerine dair uyuşmazlıklar,
  • Ailenin Korunması Kanunu’na göre alınması gereken tedbirler ve kararlar.

Boşanma Avukatları Nasıl Çalışır?

Aile hukuku uyuşmazlıkları, hukuki sorunların yanı sıra, sosyal ve ekonomik sorunları da barındıran bir niteliğe sahiptir. Özellikle boşanma süreçlerinde müşterek çocukların psikolojisine en uygun çözümün bulunması gerekir. Boşanma avukatı, öncelikle müvekkilini ayrıntılı bir şekilde dinleyerek boşanma sebeplerini anlamaya çalışmalı, boşanmaya temel teşkil eden her olgu üzerinde görüş alışverişinde bulunmalıdır. Avukat, müvekkili ile yapacağı özel bir görüşmeyle müvekkilinin taleplerini netleştirmelidir.

Boşanma avukatı, müvekkilinin taleplerini dava dışı uzlaşma yöntemleriyle karşılayabilecek bir zemine ulaştığında, bu dava dışı çözüm yöntemini denemelidir. Çünkü, dava dışı çözüm yöntemlerinde, hem çocuklar hem de taraflar daha az yıpranır. Taraflar, zaman ve masraf yönünden de tasarruf etmiş olurlar.

Tarafların dava dışı anlaşma yoluyla hukuki sorunu çözme ihtimalleri yoksa, boşanma davası açmak için bir hazırlık süreci yürütülmelidir. Boşanma davasının hazırlık süreci ne kadar sağlıklı yürütülürse boşanma davası o kadar başarılı sonuçlanır.

Boşanma Avukatı Arabuluculuk Yöntemine Başvurabilir mi?

Boşanma avukatı, kendi iradesiyle hukuki uyuşmazlığın dava dışı çözümü için çaba sarf edebilir. Dava açmadan önce tarafları bir araya getirebilir, uzlaşma zemini bulmak için taraflar arasında iletişim kurulması için gerekli olanakları kullanabilir. Ancak, boşanma avukatlarının bu faaliyetleri teknik bir özel hukuk kavramı olan “arabuluculuk” anlamına gelmez. Arabulucular, arabuluculuk listesine kayıtlı ve statü olarak tarafsız kişilerden oluşmaktayken, boşanma avukatı uyuşmazlığın tarafı olan kişilerden birinin vekilidir. Boşanma avukatları ise temsil ettikleri tarafın haklarını koruma yükümlülüğü altındadır.

Arabuluculuk, taraflar arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarının tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu vasıtasıyla dava dışı çözüm yöntemidir.

Boşanmada mal paylaşımı, boşanma davası ile birlikte karşılaşılan en önemli hukuki uyuşmazlıklardan biridir. Boşanmada mal paylaşımı konusunda uyuşmazlığın anlaşmalı bir şekilde çözümlenmesi için arabulucuya başvurulabilir. Taraflar boşanma avukatları aracılığıyla arabulucuya başvurarak mal paylaşımının dava yoluna gitmeden yapılması konusunda anlaşabilirler.

Boşanma davası, ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun, arabuluculuk kurumu yoluyla çözülemez. Boşanma davasının eki niteliğindeki nafaka, boşanmada maddi ve manevi tazminat, çocukların velayeti gibi konular da arabuluculuk yoluyla çözümlenemez. Ancak, aile mahkemesinde görülen boşanma davası ile ilgili bir karar verilip, bu karar kesinleştikten sonra maddi ve manevi tazminat talepleri için arabuluculuk kurumuna başvurulması mümkündür.

Boşanma Avukatları Listesi Var mıdır?

Tüm avukatlar, faaliyette bulundukları şehirde bulunan baroya kaydolmak zorundadır. Örneğin, İstanbul’da avukatlık yapmak isteyen avukatlar, İstanbul Barosu levhasına kaydolmalıdır. Herhangi bir ildeki baroya kaydolan avukatlar Türkiye’nin her yerinden dava veya iş alma hakkına sahip olurlar.

Boşanma avukatları için ayrı bir “boşanma avukatları listesi” mevcut değildir. Avukatların kayıtlı olduğu baroların da böyle bir liste düzenleme yetkisi yoktur. Bu nedenle, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıkları olan insanlar genellikle kendi çevrelerinden yararlanarak bir avukata vekalet verirler.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık ücretlerinin asgari haddi, yani talep edilmesi gereken en az ücret, barolar ve Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan çizelge ile belirlenir. Boşanma avukatının ücreti yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın karmaşıklığı, dava açılacaksa davanın ortalama süresi vb. gibi sebepler dikkate alınarak tarafların özgür iradesiyle kararlaştırılabilir.

Taraflar (avukat-müvekkil), boşanma avukatı ücretinin ödenme zamanı ve şeklini de serbestçe tayin edebilirler. Ücret, dava veya işin başında ödenebileceği gibi dava veya iş sonuçlandıktan sonra da ödenebilir.

İstanbul boşanma avukatı sayısı en yüksek olan ildir. Çünkü, büyük bir kent olan İstanbul, en çok boşanma davasının görüldüğü ve hukuki uyuşmazlıkların sosyal ve ekonomik karmaşalar da yarattığı bir metropoldür.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS