Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Savcılığa Suç Duyurusu (Şikayet Dilekçesi) Nasıl Yazılır?

Suç duyurusu dilekçesi, diğer bir deyişle şikayet dilekçesi; işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir fonksiyonu icra etmektedir. Şikayet dilekçesi, suçtan zarar gören/mağdur kişinin olay hakkında tüm bildiklerini ve delilleri içermelidir. Yaşanmış olaylardan suç teşkil eden olguların seçilerek suç vasıflarının şikayetçi tarafından doğru tespit edilmesi, etkin bir soruşturma için şarttır. Bu nedenle, şikayet dilekçelerinin yazılırken bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınmalıdır.

Şikayete tabi suçlar nedeniyle soruşturma başlatılabilmesi için fail ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet dilekçesi veya suç duyurusu dilekçesi savcılığa verilmelidir. Şikayet dilekçesi, taraf bilgilerini ve suç teşkil eden fiili özet olarak içermelidir. Şikayet dilekçesi, iki nüsha halinde savcılığa verilir. Müvekkil adına yaptığımız bir suç duyurusu ve savcılık şikayet dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır.

Savcılığa Suç Duyurusu (Şikayet Dilekçesi) Örneği


İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunan
Şikayetçi : A. T.

VEKİLİ : Avukat Baran Doğan (İstanbul Barosu -26632)

Şüpheli : B.T.

İşlenen Suçlar :

1- Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK md. 134) Suçu Öğrenme Tarihi: 29.09.2016

2-Kasten Yaralama Suçu (TCK 86/3)

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli ile şikayetçi evli olup taraflar, İstanbul Anadolu 10. Aile Mahkemesi’nde 2016/… esas sayılı dosyasıyla boşanma davası açmıştır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİĞİNİ İHLAL SUÇU ŞİKAYET NEDENLERİ

Şüpheli, müvekkilime ait cep telefonuna casus program yerleştirerek tüm evlilik süresi boyunca müvekkilemi dinlemiştir. Eşe karşı yapılan kayıtlar, boşanma davasında başka türlü ispat imkanı olmaması ve bir kereye mahsus yapılması halinde suç teşkil etmez. Ancak, dinleme sistematik bir biçimde eşi dinlemek, özel hayatından gizlice haberdar olmak için casus program kullanılarak uzun süreli yapılmışsa özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu işlenmiş olur (Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Karar No:2014/25547).

Şüpheli tarafından casus program kullanılarak kaydedilen bilgiler, şüphelinin avukatı tarafından 18.04.2016 tarihli bir beyan dilekçesi ekinde İstanbul Anadolu 10. Aile Mahkemesi’nde 2016/… esas sayılı dosyasına ibraz edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilmeyen beyan dilekçesi ekinde dosyaya ibraz edilen hukuka aykırı kayıtlardan 29.09.2016 tarihli duruşmadan önce dosyayı incelememiz neticesinde haber olduk, 6 aylık yasal şikayet süresi içinde suç duyurusunda bulunuyoruz.

Şüphelinin boşanma davasında aldatma vb. gibi bir iddiası da yoktur.

Suç duyurusunda bulunan şikayetçi A.T, evlilik boyunca …………. numaralı hattı kullanmıştır. Telefon hattı şüpheli üzerine kayıtlı bir hattır. Bu yüzden şikayetçi hukuka aykırı fiilini meşrulaştırmak için, Aile Mahkemesine sunduğu beyan dilekçesinde daha önce telefonu kendisinin kullandığını ve iş nedeniyle sıkıntı yaşarsa ispat için casus program kullandığını ve programın bu şekilde telefonda kaldığını, telefonun daha sonra şikayetçi müvekkilem tarafından kullanıldığını ve kayıtları telefonda kalan program aracılığıyla elde ettiğini beyan etmiştir.

Şüpheli B.T’nin telefonu daha önce kendisinin kullandığı iddiası gerçek dışıdır. İlgili GSM operatöründen şikayetçinin telefonu kullanmayı bıraktığı tarih olan 10.02.2016 tarihinden önceki, aynı zamanda evlilik süresi olan üç yıla ilişkin arayan-aranan kaydı istendiğinde görüleceği üzere, şikayetçi A.T’nin……………… nolu hattının takılı olduğu ve kayıtların elde edildiği telefon ile şüpheli B.T’nin kullandığı…………….. nolu telefonu dahi defalarca aramıştır.

Aranan-arayan kayıtları geldiğinde bu hattan yapılan tüm görüşmelerin şikayetçi A.T’nin aile bireyleri ve arkadaşları ile yaptığı görüşmeler olduğu açıkça anlaşılacaktır. Şüphelinin boşanma davasında iddia ettiği gibi bu telefon şüpheli tarafından değil, müvekkil tarafından kullanılmıştır. Şüpheli, 10.02.2016 tarihinde ayrılacaklarını anladığında şikayetçiye ait Samsung marka telefon cihazını bilerek yere atmış ve kullanılmaz hale getirmiş, daha sonra telefonu tamir ettirerek kayıtları mahkemeye sunmuştur. Boşanma davasında yazdığımız dilekçelerde de şüphelinin telefonu yere atarak kırdığını beyan etmiştik.

İstanbul Anadolu 10. Aile Mahkemesi’nde 2016/… esas sayılı dosyasına 18.04.2016 tarihinde ibraz edilen tüm dinleme kayıtlarının dosyaya getirtilmesini talep ediyoruz.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, özel hayata karşı işlenen suçlarda genel norm mahiyetindedir. Şüphelinin aşağıdaki özel normlar nedeniyle cezalandırılmaması halinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle cezalandırılması gerekir:

  • Şüpheli, müvekkilemin kullandığı telefona casus program yüklemiş ve evlilik boyunca özellikle müvekkilemin ailesiyle yaptığı tüm görüşmeleri kaydetmiştir. Telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (TCK m.132/1), kaydedilen görüşmenin mahkemeye ibraz edilerek ifşa edilmesi haberleşmenin gizliliğini ifşa suçunu (TCK m.132/2) oluşturur.

KASTEN YARALAMA SUÇU ŞİKAYET SEBEBİMİZ:

Şüpheli, evlilik boyunca müvekkilemi sürekli bir biçimde dövmüştür. En son, şikayetçi A.T, müşterek çocuğun doğum günü için hazırlık yaparken tartışma çıkmış, şüpheli, çocuğun doğum gününden 1 gün önce, yani 10.01.2015 tarihinde müvekkilemi döverek kan revan içinde bırakmıştır. Müvekkilenin sağlık durumu kötüleşince Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılmış, hastanenin acil bölümünde ve Kulak Burun Boğaz bölümünde film ve grafiler de çekilerek tedavisi yapılmıştır. Şikayetçi, olayın büyümemesi için hastanede merdivenlerden yuvarlandığını söyleyerek soruşturma açılmasını engellemiştir. Şikayetçi, 1 ay boyunca şiş ve mor bir gözle gezmiş, evliliğini devam ettirebilmek için susmuş, çevresine “düştüm” demiştir. Bu nedenlerle;
Şikayetçinin kimlik bilgileri de yazılarak 10.01.2015 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastenesi acil bölümü ve Kulak Burun Boğaz bölümlerine tedavi olmak üzere müvekillemin gidip gitmediğini, gitmişse neden gittiğinin sorulmasını ve tedavi evraklarının istenmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Şikayet dilekçesi ile ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız olguların araştırılması için savcılık tarafından soruşturma başlatılarak;

1- Şüphelinin casus program yüklediği cep telefonunun elde edilebilmesi ve diğer suç delillerine ulaşılabilmesi için, şüpheliye ait konutta arama yapılmasını, Sulh Ceza Hakimliği’nden bu konuyla ilgili arama kararı alınmasını,

2- Yukarıda belirttiğimiz üzere, Haydarpaşa Numune Hastanesine yazı yazılarak tüm rapor, grafi ve tedavi evraklarının getirtilmesini,

Soruşturma neticesinde şüpheli hakkında cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasını talep ederiz.

Müşteki Vekili Avukat Baran Doğan


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS