Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK md.309)

Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1).

Aleyhine kanun yararına bozma başvurusu yapılacak olan karar veya hüküm, hem maddi hukuka hem de usul hukukuna ilişkin hukuka aykırılıklar içerebilir. Her iki hukuka aykırılık halinde de kanun yararına bozma kanun yoluna gidilebilir. Kanun yararına bozma, Adalet Bakanlığı’na hitaben bir “kanun yararına bozma dilekçesi” verilerek talep edilir. Kanun yararına bozma dilekçesinin yargılamanın yapıldığı mahkeme veya savcılık aracılığıyla verilmesinde fayda vardır.

Aşağıda hakaret suçu nedeniyle verilen kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü aleyhine yazılmış bir “kanun yararına bozma dilekçesi örneği” mevcuttur.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği


ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …….. esas,……karar

KANUN YARARINA BOZMA
İSTEMİNDE BULUNAN SANIK : A.T.

VEKİLİ : Av.Baran Doğan (İstanbul Barosu -26632)

D.KONUSU : İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. esas,………. karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkil sanık A.T. hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/889 karar sayısıyla sonuç olarak 2500 TL kesin nitelikte adli para cezasına hükmedilmiştir. Mahkeme kararı hukuka aykırı olmasına rağmen adli para cezasının kesin nitelikte olması nedeniyle, müvekkilin herhangi bir kanun yoluna başvurma imkanı olmamıştır.

  2. Müvekkil sanık, “ekşisözlük” isimli sitede “Eşcinsel Hastasıyla Dalga Geçen Doktor” başlığı altında açılan konuyla ilgili “a dan z ye çivisi çıkmış bir toplumda şaşılmaması gereken terbiyesiz ve ahlaksız bir doktor. Toplumun hamuru bu ne yapacaksın” şeklinde bir yorum yazmıştır. Müvekkilin yazdığı yorum en fazla ağır eleştiri olarak nitelenebilir. Müvekkilin hakaret kastı yoktur.

  3. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları bir fiilin hakaret teşkil etmesi için davranışın muhatabını küçük düşürmeye yönelik olmasını şart koşmaktadır. Müvekkilin amacı hiç tanımadığı bir kimseyi küçük düşürmek değil, hastasının cinsel yönelimi ile alay eden bir doktoru eleştirmektir. Müvekkilin yaptığı yorum Yargıtay tarafından “ağır eleştiri” olarak nitelendirilmektedir. Nitekim, Yargıtay tüm hakaret suçları açısından uygulanmak üzere genel kriterler belirlemiştir:

“…Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir…”

Yargıtay uygulamasına göre, “terbiyesiz”, “ahlaksız” şeklindeki eleştiri amaçlı sözler hakaret suçu teşkil etmemektedir:

Somut olayda sanığın katılana yönelik kullanmış olduğu “terbiyesiz, saygısız” şeklinde, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmayacağı gözetilmelidir (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - 2016/6745 karar).

Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte cezaevine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyede görevli bulunan müştekiye, kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlığı eleştiri amaçlı olarak söylediği kabul edilen, “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı (Yargıtay 4. Ceza Dairesi - Karar: 2014/32605).

SONUÇ ve İSTEM : Yukarida arz ve izah ettiğimiz üzere, hukuka açıkça aykırı olan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……… esas, …………karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bozulması amacıyla kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasını talep ediyoruz.26.03.2018

Sanık Müdafii Avukat Baran Doğan


İstanbul Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS