Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Ceza mahkemelerinde yapılan yargılama neticesinde yargılanan kişiye hapis cezası yerine Adli Para Cezası verilebilmektedir.

İdari kurumlar (emniyet, sgk, belediye vs.) tarafından verilen cezalar, İdari Para Cezaları olarak adlandırılmaktadır.

Adli para cezası ödenmediği takdirde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir sürece neden olabilir. Adli para cezasına halk arasında mahkeme para cezası da denilmektedir.

Adli Para Cezası Nereye Ödenir? Nasıl Yatırılır?

Mahkeme maddi durumunuza bakarak hükmettiği adli para cezasını peşin veya taksitler halinde ödemenize hükmedebilir. Adli para cezasının peşin veya taksitle ödenmesine ilişkin mahkeme kararı ancak kesinleşmekle hüküm ifade eder. Yani mahkemenin verdiği karar temyiz edilmişse adli para cezasının tahsili Yargıtay’ın onama kararından sonra mümkün olabilecektir, karar temyiz edilmemişse verildikten kısa bir süre sonra kesinleşecektir. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, kararı veren mahkeme, hükmedilen adli para cezasının tahsili için aynı adliyedeki İnfaz Savcılığı’na yazı yazacaktır. İnfaz Savcılığı, mahkemenin kendisine gönderdiği yazının içeriğine göre, hükmedilen adli para cezasının taksitle veya peşin ödenmesi için ilgilisine “Adli Para Cezası Ödeme Emri” gönderir (Örnek Para Cezası Ödeme Emri Aşağıdadır).

İnfaz Savcılığı’nın göndereceği Para Cezası Ödeme Emri’nin elinize ulaşması, kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay - 2 ay arası sürer. Ödeme emrinin size tebliğinden itibaren hükmedilen adli para cezasını 30 gün içerisinde ödemeniz gerekir. Bu ödeme emrini aldığınızda Adliyede bulunan Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na başvurmanız ve burdan Vergi Dairesi’ni hitaben yazılmış bir yazı almanız gereklidir. İnfaz Bürosu’nun verdiği yazıyla Vergi Dairesi’ne ödeme yapıldıktan sonra yapılan ödemeye dair dekont alınarak Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na teslim edilmelidir. Böylece adli para cezasının infaz edildiği hem dosyaya hem de elektronik ortama kaydedilir. Bizzat kendiniz veya bir ceza avukatı aracılığıyla herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek için dosyanızı kontrol ettirebilirsiniz.


ÖRNEKTİR :

ADLİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ

ÖDEME EMRİNİ ÇIKARAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI :

İLAMAT NO :

HÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI :

HÜKÜMLÜNÜN KİMLİĞİ :

HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ :

HÜKMÜ VEREN MAHKEME :

HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI :

HÜKMEDİLEN PARA CEZASININ MİKTARI VE NEV :

ÖDENECEK PARA CEZASININ MİKTARI VE NEVİ :

Adli para cezası bağlanmış ise ( ) ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ilk taksiti ödemeniz ve kalan taksitleri birer aylık süreler içinde ödemeniz, adli para cezası mahkemece takside bağlanmamış ise, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde adli para cezasının 1/3’nü, geri kalan kısmını birer ay ara ile iki eşit taksitte ödemeniz;

Taksitlendirme halinde taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde taksitlendirme işleminin hükümsüz kalacağı,

Yasal süre olan 1 ay içinde ödeme yapılmaması halinde adli para cezasının tamamı üzerinden, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde bakiye üzerinden 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi gereğince, işbu adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarınca hapse çevrileceği, hapis yerine iki (2) saat karşılığı bir (1) gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılacağınız, günlük çalışma süresinin en az iki saat ve en çok sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hakkınızda hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymamanız halinde çalıştığınız günlerin hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmının tamamının açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceğinin,

Adli para cezasından çevrilen hapis cezası yerine kamuya yararlı bir işte çalıştırılmak veya açık ceza infaz kurumunda çektirilmek suretiyle infazı aşamasında bakiye adli para cezasının tamamının ödenmesi halinde, adli para cezasından çevrilme hapis cezası yerine kamuya yararlı bir işte çalıştırılma veya hapis cezasının açık ceza infaz kurumunda çektirilmesi uygulanmasına son verileceği,

Adli para cezasından çevrilen hapis cezasının infazında erteleme ve koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmayacağı, Ödeme işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurabileceğiniz gibi bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurabileceğiniz hususları TEBLİĞ olunur. 08/10/2015

								İstanbul Cumhuriyet Savcısı

NOT:

1- 5275 SK’nun (5351 sk değişik) 106/4 maddeleri gereğince çocuklar (18 yaşından) küçükler hakkında hükmedilen Adli Para Cezası ile hapisten çevrilen Adli Para Cezalarının ödenmemesi halinde bu cezalar hapse çevrilmez.106/11 maddesi gereğince mahallin en büyük mal memurluğunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü kanunu gereğince Adli Para Cezası tahsil edilir.

2- 5275 SK’nun 106/7 maddesi gereğince Adli Para Cezası yerine çekilen hapis süresi 3 yılı geçemez.

3- 5275 SK’nun 106/7 md. 2. Madde birden fazla hükümle Adli Para Cezasına mahkumiyet halinde bu süre 5 yılı geçemez.


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS