Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Tutuklamaya İtiraz şartları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) düzenlenmiştir. Aşağıda örnek bir tutuklamaya itiraz dilekçesi mevcuttur.


İSTANBUL ( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN EDEN ŞÜPHELİ :

TUTUKLAMA TARİHİ :

D.KONUSU : Tutuklama kararına itiraz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

TUTUKLAMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [ CMK md. 100]

1. Uzun süren soruşturma neticesinde aleyhime somut hiçbir delile ulaşılamadığı kanaatindeyim. Şahsımın söz konusu olayla hiçbir ilgisi yoktur.

2. Şahsımın açık kimliği bellidir. Kim olduğumu rahatlıkla ispat edebilmekteyim. Kimliğim konusunda şüphe yoktur.

3. Şahsım sabit ikametgah sahibidir, kaçma şüphesi bulunmamaktadır. CMK md.100/2-a da belirtilen şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular bulunması kriteri şüpheli olan şahsım açısından bulunmamaktadır.

4. Şahsımın, tutukluluğunun devam etmesi halinde mesleki faaliyetim son bulacak,hem kendim hem de maddi destekte bulunduğum ailem mağdur olacaktır.

5. Mevcut durumda delillerin yok edilmesi, karartılması, değiştirilmesi ya da gizlenmesi söz konusu değildir. Çünkü suç konusu olaya ilişkin tüm deliller adli makamlara intikal etmiştir. CMK m.100/2-b de tutuklama koşulu olarak belirtilen şüpheli veya sanığın davranışları:

. Delileri yok etme, gizleme veya değiştirme,

. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma

hususlarında kuvvetli şüphe oluşturma şartları dosyamda söz konusu değildir.

6. Sabıkasız olan şahsım hakkında yargılama sonunda mahkumiyet kararı verilse bile İSNAD EDİLEN SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİR. Yargılamanın muhtemel sonuçlarını göz önüne aldığımızda tutukluluk hali çok ağır bir tedbirdir. Tutuklama şahsım açısından bir tedbir olmaktan çok etkili bir cezaya dönüşecektir.

7. Kişinin Özgürlük ve Güvenlik hakkı hem anayasa (m.19) hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce (m.5) teminat altına alınan temel haklardandır. Tutuklama işlemleri bir tedbir niteliğindedir,t utuklama koşulları yok ise tutuklama şüpheliye verilen bir ceza olarak kabul edilmektedir.

Nitekim CMK md .100, işin önemi,verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilmez hükmünü taşımaktadır. Şahsım bakımından CMK m.100’de aranan koşuların oluşmuş değildir.

Tüm bu nedenlerle, şahsım hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması kararı verilmesi talebinde bulunma zarureti olmuştur.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,tutuklama kararının kaldırılarak şahsımın BİHAKKIN TAHLİYESİNE, bihakkın tahliyesi mümkün olmadığı taktirde CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNDEN bir veya birden fazla yükümlülüğe (AYNİ VEYA KİŞİSEL GÜVENCE dahil olmak üzere) tabi tutulmasına karar verilerek SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.30.09.2016

Tutuklamaya İtiraz Eden
( İmza )


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS