0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Mahkeme veya Savcılıkça Delillerin Araştırılması

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, ispat açısından teknik delillerin de etkili olduğu bir suç tipidir. Mahkemeler ve savcılıklar, bir taraftan klasik soruşturma yöntemleriyle faillere ulaşmaya çalışırken diğer taraftan teknik delillerin toplanması amacıyla ilgili bankalara müzekkere yazarak suçun ortaya çıkmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Banka ve kredi kartlarınının kötüye kullanılması suçlarında delil araştırmasına ilişkin savcılıklar veya mahkemeler tarafından yazılan müzekkere örnekleri aşağıdadır:

Bankalara Yazılan Delil Araştırma Müzekkeresi-I

1- Müştekiye ait hesaptan havale edilen yahut çekilen paranın ne şekilde çekildiği, hangi banka şubesi veya ATM’den (ATM’nin açık adres bilgileri bildirilecek) hangi zaman diliminde ne miktarda işlem yapıldığı, parayı çeken kişiye ait açık kimlik, adres ve hesap bilgilerinin tespiti,

2- İnternet üzerinden yapılan işlemlerde işlemi gerçekleştiren IP bilgisinin, log ve port kayıtlarının, bu IP’lerin sahiplerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespiti,

3- Kartın kullanım anına, paranın havale edildiği yahut çekildiği, işlemin yapıldığı ana ilişkin kamera görüntülerinin tespiti,

4- Kartın bağlı bulunduğu hesabın hangi şube olduğunun tespiti,

5- Bahsi geçen kartın olay tarihinde para çekme işlemi yapılırken fiziken kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

6- Alışveriş sırasında bahsi geçen karta ait şifrenin kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

7- Müştekiye şifre içeren onay mesajı gönderilmiş ise bu mesajın gönderildiği telefon numarasının ve mesaj içeriğinin tespiti,

8- Müştekinin hesabının belirtilen tarihlerdeki hesap ekstresinin tespiti,

9- Müşteki adına kayıtlı bahsi geçen banka kartında kopyalama yapılıp yapılmadığının, kopyalama söz konusu ise kopyalamanın hangi şubeden, ne zaman gerçekleştiğinin ve kopyalama anını gösteren kamera kayıtlarının tespiti,

10- Şüphelinin tespiti için varsa gerekli tüm bilgi, belge ve görüntülerin tespiti,

11- Evrakın gereğinin başka biriminizce yapılacağından bahisle işlemsiz iade edilmemesi, evrakın ilgili birime gönderilerek bilgi verilmesi rica olunur.

Bankalara Yazılan Delil Araştırma Müzekkeresi-II

1- Kartın bağlı olduğu hesabın hangi şubeye ait olduğunun bildirilmesi,

2- a) Harcama ve para çekme işleminin internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya alışveriş yapılmak suretiyle mi, yapıldığı veya ATM cihazları kullanılarak mı yapıldığının,

b) İnternet bankacılığı ve telefon bankacılığı kullanılarak yapılmış ise, işlemlerde kullanılan IP numaralarının, (tarih, saat ve saniye olarak), ATM kullanılarak yapılmış ise nerelerde bulunan ATM cihazları kullanılarak yapıldığının ve bu işlemlere ilişkin kamera var ise, işlemlerin yapıldığı tarih ve saati içerir kamera görüntülerinin;

c) İşlem 3D güvenlik sistemi ile gerçekleştirilmiş ise şifrenin şifrenin gönderildiği telefon numarası,

d) Her bir havale/ harcama işlemi için ayrı ayrı olmak üzere, yukardaki bilgilerle birlikte,

  • Havale yapılan şahsın veya harcama yapılan işyerinin açık kimlik ve adres bilgileri ile birlikte, hesap açtırırken ibraz ettiği kimlik belgesinin fotokopisinin,

  • Hesabın açılış tarihinin ve hesabın bulunduğu şubenin

  • Havale yapılan hesaba ait son bir ay başından itibaren tüm hesap hareketlerini gösterir dökümünün bildirilmesi,

  • Havale işlemi yapılan hesaptan başka hesaplara havale yapılmış ise aynı bilgilerin havale yapılan hesap içinde yapılması

3- Havale yapılan hesaplardan, şikayete konu havale bedelleri şikayetçinin hesabına iade edilmemiş ise, bu hesaplara bloke işlemi uygulanması ve her bir hesap için bu işlemin yapılıp yapılmadığının ayrı ayrı cevabi yazınız da belirtilmesi,

4- Nakit çekme işlemlerinin,

  • Hangi numaralı banka veya kredi kartı ile yapıldığının;

  • İşlemlerin yapıldığı tarih, saat, miktar ve ATM cihazının bulunduğu yerin;

  • Nakit çekme işlemlerinde kullanılan ATM’lerde kamera var ise bunlara ilişkin işlemin yapıldığı tarih ve saati içerir görüntülerin;

  • Nakit çekme işlemlerinde telefon veya TC. Numarası kullanılmış ise bunların her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere C.Savcılığımıza çok ivedi olarak gönderilmesi;

5-Kartın kopyalandığına ilişkin herhangi bir veri varsa bilgi, belge ve kamera görüntülerinin gönderilmesi, varsa şikayetinize ilişkin dosya numarasının bildirilmesi,

6-Ayrıca şikayete konu olan işlemlerle ilgili olarak bankanız müfettişlerince yapılan bir soruşturma bulunup bulunmadığının bildirilmesi ile var ise, sonucunda düzenlenen raporun örneğinin gönderilmesi rica olunur.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS