0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 8. Madde Yargıtay Kararları

  • İcra tutanağında borcu kabul beyanı varsa, icradan dolayı borçlu olunmadığı dinlenmez.
  • Zaman aşımının ( bono, çek ) dolması işlem süresi dikkate alınarak hesaplanır.( Adi Kanuni Karine )
  • İcra ve iflas tutanakları, aksi ispat edilinceye kadar muteberdir. İcra tutanağının aksini ispat etmek kural olarak özel bir şekle bağlı değildir. Ancak irca tutanağı bir hukuk işlemi belgelendiriyorsa (örn; borç veya senetteki imzanın kabulü) o zaman tutanağın aksi ancak yazılı belge ile ispat edilebilir. Kabul beyanının baskı altında alındığı, iradenin fesada uğratıldığı, bu nedenle tutanağın geçerli olmadığı iddia edilmiş. Bu iddialar yargılama gerektirir, genel mahkemeler yetkilidir. ( 12 HD 2006 / 12505 2006 / 15211 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 8. Madde Metni

Tutanaklar:

İİK Madde 8 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/4 md.)

İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep va beyanların altları ilgililer ve icra memuru veya yardımcısı veya katibi tarafından imzalanır. (Ek fıkra: 2/7/2012-6352/2 md.) İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.

İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir.

İcra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS