0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Özel Hayata Karşı Suç Haberi (İntizar/Mustafa Ceceli)

Şarkıcı Mustafa Ceceli, şarkıcı İntizar’a ait nasıl elde edildiği belirsiz olan özel hayat görüntülerini, eşiyle arasındaki velayet davasına delil olarak sunmuştur. Bu görüntü kayıtları hukuka aykırı delil olup içeriğinin ifşa edilmesi de özel hayatın gizliliğini ifşa suçu niteliğindedir. Bu olaya dair görüşlerimiz aşağıdaki gazete haberindedir.

Gazete Duvar’da yayınlanan haber linki ve metni şu şekildedir:

DUVAR – İstanbul Barosu avukatlarından Baran Doğan, şarkıcı Mustafa Ceceli’nin velayet davasında eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar’la ilişki yaşadığını öne sürüp mahkemeye bazı görüntüler sunmasını hukuki boyutuyla değerlendirdi. Doğan, Poll Production adlı yapım şirketinin İntizar’la tüm ilişkilerini kestiğini açıklamasının hukuki dayanağı bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Avukat Baran Doğan’ın Gazete Duvar’a yaptığı değerlendirmeler şöyle:

HUKUKA GÖRE ÖZEL HAYAT TANIMI: 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) ve Yargıtay uygulamasına göre özel hayat, başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten gizlediği hayatıdır. Kanuna göre özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir.

SES VE GÖRÜNTÜ HANGİ DURUMDA HUKUKİ DELİL SAYILABİLİR: Kişilerin kendi çabalarıyla elde ettikleri ses veya görüntü kayıtlarının hukuk ve ceza mahkemelerinde delil olarak kullanılabilmesi için, kaydın ani ve tesadüfi gelişen bir olay içinde yapılması gerekir. Örneğin, tesadüfen evde veya sokakta kendisinin hukukça korunan bir menfaatinin ihlal edildiğini gören ve olay yerinde olan kişi, olayı ispatlamak amacıyla ses veya görüntü kaydı alabilir. Ancak, sistematik ve planlı bir şekilde delil elde etme amacıyla hareket edilerek elde edilen her türlü delil hukuka aykırıdır. Örneğin, özel dedektiflik bürolarının sistematik bir çabayla elde ettiği her türlü ses ve görüntü hukuka aykırı olduğu gibi bu büroların özel hayatın gizliliğini ihlal eden faaliyetleri de suç teşkil eder.

BU GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK KULLANILAMAZ: İnsanlar birbirlerine karşı açtıkları davalarda bazı şartları sağlamak kaydıyla ses veya görüntü kaydı delilini kullanabilirler. Bir delilin hukuka uygun olabilmesi için kaynağının ve nasıl elde edildiğinin belli olması gerekir. İntizar hakkındaki görüntü kaydının kaynağı da nasıl elde edildiği de belli değildir. Bu kayıtların ceza veya aile mahkemesinde İntizar aleyhine delil olarak kullanılması mümkün değildir.

CECELİ HAKKINDA DAVA AÇILMALIDIR: Mustafa Ceceli, hukuka aykırı olduğunu ve bir özel hayat olayını içerdiğini bildiği halde kayıtları aile mahkemesi dosyasına sunmuştur. Hukuka aykırı kayıt bir özel hayat olayını içerdiğinden mahkeme dosyasına sunulması suçun oluşmasını engellemez. Çünkü, TCK’nın 134/2 maddesi “özel hayatın gizliliğini ifşa” suçunu düzenlemektedir. Suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Yargıtay, özel hayatın gizliliğini ihlal eden hukuka aykırı bir kaydın mahkeme dosyasına sunulmasını dahi “gizliliğin ifşası” olarak değerlendiriyor. Bu suç şikayete tabi bir suçtur, İntizar şikayetçi olduğu takdirde Mustafa Ceceli hakkında soruşturma yapılarak dava açılmalıdır.

ŞİRKETİN YAPTIĞI HUKUKA AYKIRI: Ayrıca, bu hukuka aykırı kayıtlara dayanarak İntizar’ın sözleşmelerini fesheden veya aleyhine hukuki işlem tesis eden herkes hukuka aykırılık zemininde olacaktır. Toplumun, böyle homofobik yaklaşımlara, üstelik hukuksuzluk yaparak linç kültürü üretmeye çalışanlara karşı duyarlı olması gerekir. (HABER MERKEZİ)


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS